Lelkivilágunk lakói

A MARS (az agresszív princípium) a jegyekben

Mindkét nemnél a Mars mutatja az erő, akarat és a szexualitás kifejeződését. A férfiaknál azt mutatja meg, hogyan élik ki szoknyavadász késztetéseiket (és van-e ilyen egyáltalán), a nőknél pedig a férfiről alkotott képet, saját pszichéjük férfi princípiumát jelöli. Mars analógia az akaraterő, a kezdeményezőkészség, a megvalósító képesség, a vállalkozó szellem, a küzdőszellem, és a sport. Míg a Vénusz a vágyakat jelzi, a Mars a vágyak kiélését.
A KaSztella figurái közül a Hadvezér jelképezi ezt az égitestet.


A Mars a jegyekben:

Kos Mars: Szilajul erős akaratú, türelmetlen, és alkalmanként agresszív. Nem arra született, hogy figyelembe vegye mások érdekeit. Lételeme a küzdés, a versengés és a hódítás. Vágyai szalmalángszerűen lobbannak fel, és gyors, hirtelen, gyakran meggondolatlan tettekre sarkallják. Számára az összes kihívás hadüzenet. Mindig egyenesen támad, a körmönfontsághoz nincs érzéke. Szexualitására a nyersesség, a vágyak azonnali és önkényes kielégítése jellemző. Fiatal férfi képe: a "macsó."

Bika Mars: Erős akaratú, de leginkább konok - passzívan megőrizni vágyik dolgokat. Indulata nagyon sokáig lapul a mélyben, aztán egy idő után robbanásszerűen tör ki belőle. Anyagi biztonságra, a tulajdona gyarapítására és testi élvezetekre vágyik, de ezek megszerzésében lassú és rugalmatlan. Nehezen szánja rá magát a harcra, de ha biztonságérzete vagy megszokott helyzete veszélybe kerül, akkor dühe fékevesztett és tomboló. A szexualitás az egyik legfőbb energiaforrása. Fiatal férfi képe: az érzéki.

Ikrek Mars: Változékony akaratú, főként az értelmével és a szavaival küzd. Vágyai is sekélyesek, a gyors megismerésre ösztönzik, aztán alábbhagynak. Egyszerre több dologba belefog, és közben könnyen szétforgácsolódhat. A kihívásokra furfangos észjárással, lenyűgöző taktikázással reagál, és inkább szerepet játszik, semmint hogy belemenjen a valódi küzdelembe. Szexualitására a kíváncsiság és a játékosság jellemző. Fiatal férfi képe: a "nagy dumájú."

Rák Mars: Erős, érzelmekkel átszínezett akaratú, leginkább burkolt, lelki eszköztárral küzd. Legbelső énjét rákpáncél védi, és visszafelé (látszólag a múltba) halad, ami miatt beszűkül a látótere. Tettei mindig a szoros kötelékek megerősítésére irányulnak. A kihívások szorongást csalnak ki belőle, a versenyhelyzetek frusztrálják, hisztérikussá tehetik. Látszólag gyámoltalan, de valójában a védekezése is kőkemény támadás. Szexualitása hangulatfüggő. Fiatal férfi képe: az érzelmes vagy túlérzékeny férfi.

Oroszlán Mars: Határozott akaratú. Teremtő energiákkal rendelkezik, és tettei mindig önmagából indulnak ki, elsősorban a sikervágyából. Legszívesebben csak olyan harcba bocsátkozna bele, amiből biztosan győztesként kerül ki. Drámai fellépésű, mindenütt érezteti hatalmát és tekintélyét. Versenyhelyzetekben is a méltósága megőrzésére és diadalra törekszik, ezért ritkán támad, inkább kerüli a konfliktusokat. Szexualitása impozáns, mellette minden nő királynőnek érezheti magát. Fiatal férfi képe: az aranyifjú.

Szűz Mars: Akarata mindig alárendelődik a józan megfontolásnak. Szőrszálhasogató kritikával küzd. Vágyai nem túl nagyra törők, leginkább magának szeretne megfelelni, mert kíméletlen tökéletesség-kényszer hajtja. Szorgalmasan és aprólékosan felkészül minden megmérettetésre, és az alkalmazott tudás terén verhetetlen. Támadásképpen kiszúrja a hibákat, és ha védekeznie kell, a saját hibáit is másra hárítja. Szexualitását elnyomja racionalitása. Fiatal férfi képe: a mértékletes.

Mérleg Mars: Akarata bizonytalan, mert legfőképp a társára és a külvilág visszajelzéseire figyel. Elsősorban maga ellen küzd, hogy minél jobban meg tudjon felelni, ugyanis a mások érdekeivel sokkal jobban tud azonosulni, mint a sajátjaival. Vágyai is a partnereitől függnek, tetteiben a végletekig habozik. Legszívesebben konfliktusmentes életet élne, mert mindene a harmónia és a béke. Szexualitásában fontos szerepet játszik a kényeztetés. Fiatal férfi képe: a gáláns.

Skorpió Mars: Nagyon erős akaratú, de titkos vágyait burkolt eszközökkel, manipulálva elégíti ki. A saját energiái helyett többnyire mások energiáját használja fel. Gyakran úgy teszi, mintha minden harcból kivonná magát, holott ő provokálta ki az egész háborút. Szívósan küzd, és tovább bírja, mint mások. Ellenségképeket gyárt, és meg akarja semmisíteni a riválisait. Szexualitására a szélsőségesség jellemző, sőt akár - valamilyen formában - a perverzió is. Fiatal férfi képe: a szuggesztív.

Nyilas Mars: Tüzes, lobbanékony akaratú, de inkább elméletben küzd, mint gyakorlatban. Nagyra törő vágyak mozgatják, mindig új távlatok felé sóvárog. Az "igazságtalanság elleni harc" lelkesíti. Buzgón és derűlátóan reagál a kihívásokra, és úgy érzi, ő mindenre képes. Valójában csak másoknak jelöli ki a feladatokat. Ha lelepleződik, nem vállalja a felelősséget a cselekedeteiért és a vágyaiért. Szexualitására a kalandosság és a pillanatnyi teljes odaadás jellemző. Fiatal férfi képe: a kalandor.

Bak Mars: Vasakaratú, kőkeményen küzd a céljaiért. Vágyai nagy tettek végrehajtására sarkallják, és ezeket következetes lépésekkel igyekszik megvalósítani. Maratoni teljesítményekre képes, és elszántságával akár meg is nyomoríthatja magát. Szabályos harcot folytat, de a küzdelemben nem túl rugalmas; ragaszkodik a jól bevált eszközökhöz. Tekintélye és teljesítménye lefegyverzően hat másokra. Szexualitására a céltudatosság, ridegség és merevség jellemző. Fiatal férfi képe: a törtető.

Vízöntő Mars: Rapszodikus akaratú, mindig zabolátlanul és lázadó módon küzd saját álmaiért és céljaiért. Vágya, hogy egy közösségben példamutató szerepet töltsön be, de valójában öntörvényű, és nem érdeklik a közösség tagjai. Elébe megy a kihívásoknak, sőt nem ritkán ő maga gyártja őket. Nyughatatlansága sokszor önmaga ellen fordítja, és eltűnik a biztos talaj a lába alól. Meghökkentéssel támad, és harc közben eltűnik. Szexualitására a szokatlanság jellemző. Fiatal férfi képe: az eredeti.

Halak Mars: Passzív akaratú, inkább sodródik a sorssal. Minden küzdelemtől elmenekül, például álomvilágba, önfeláldozásba, betegségekbe, vagy káros szenvedélyekbe. A harcban ködösít, hogy felszívódhasson. Általában mégis eléri, amit akar, de a sors kegye folytán mások érik el az ő céljait. Szerepeket játszik, és valódi mozgatórugóit nem lehet felismerni, hiszen azok állandóan változnak. A szexualitás terén empatikusan hangolódik rá partnerére, valósággal összeolvad vele. Fiatal férfi képe: a kifürkészhetetlen.