Lelkivilágunk lakói

A JUPITER (a kibontakoztató princípium) a jegyekben

Ez az energia bőségesen (néha kissé túlzott mértékben) rendelkezésünkre áll a fejlődéshez és az akadályok leküzdéséhez. Optimizmust, önbizalmat, belső hitet, kellemes közérzetet, védettséget ad, sőt nem ritkán sikert is garantál. A Jupiter mutatja meg, mivel tudunk igazán azonosulni, hol tekintünk derűsen és lelkesen a világba, hol és hogyan fejlődhetünk legsikeresebben, hol szegődik mellénk szerencse, és hol gyarapodhatunk igazán. Ha valakiben erőteljesen dominál a Jupiter, túlzott optimizmusában veszélyesen el is kényelmesedhet, és nagy ívű elméletei teljesen elszakadhatnak a való élettől. Ilyenkor az egyéniség egyik szelete az egyensúly rovására terjeszkedhet.
A KaSztella figurái közül a Főpap jelképezi ezt az égitestet.


A Jupiter a jegyekben:

Kos Jupiter: Bővelkedik akaraterőben, kezdeményező és vállalkozó szellemben. Természetesen tud azonosulni saját ösztönös vágyaival. Hitét a küzdelem és a versenyhelyzet táplálja. Optimistán és bátran lép előre, ismeretlen területek felé is. Főleg a harccal kapcsolatos eszmék és ideológiák érdeklik, amiket fel is tud használni az önérvényesítésnél. Saját akaratát képviseli a világban. Egyre képzettebbé válik az önfenntartás területén, ám ha elbízza magát, összeférhetetlenné válik.

Bika Jupiter: Bővelkedik az életélvezet képességében, és magától értetődően meg tudja teremteni az anyagi biztonságot. Természetesen tud azonosulni a tárgyi-anyagi valósággal, sőt bizonyos esetekben a fizikai környezetével mérheti magát, a saját értékét. Hitét a gyűjtögetés táplálja. Optimistán ragaszkodik, az érzéki boldogságról szóló eszmék érdeklik. A külső-belső gazdagságot tudja képviselni a világban. A biztonság és állandóság egyre fontosabb számára, ám idővel mozgásképtelenné válhat.

Ikrek Jupiter:
Bővelkedik szellemi mozgékonyságban, kíváncsiságban, és természetesen tud azonosulni a nyüzsgéssel. Hitét a közvetítői szerep értelme és izgalma táplálja. Optimistán tanul és ismerkedik, eszmék helyett a hétköznapi ismeretek és pletykák érdeklik. A sokszínű gondolkodást, a többféle nézőpont összeegyeztetését tudja képviselni a világban. Széles, sokrétű képzettségre tehet szert, ám fennáll a veszély, hogy felelőtlen sekélyességgel ártja bele magát mindenbe.

Rák Jupiter:
Bővelkedik érzelmi energiákban, és természetesen tud azonosulni a lelki kötelékekkel, illetve a családban betöltött helyével. Hitét az otthon, a családi örökség és a meghitt környezet táplálja. Optimistán teremt otthont, lelkesíti a gyerekvállalás. Főként a lélek mélyét, a múltat és az összetartozást boncolgató eszmék érdeklik. A családias érzelmeket tudja képviselni a világban. Egyre avatottabban tud gondoskodni, de fennáll a veszélye, hogy érzelmileg zsarnokoskodik a környezete felett.

Oroszlán Jupiter:
Bővelkedik kreativitásban és uralkodói hajlamokban. Természetesen tud azonosulni a saját vállalkozásokkal, a játékkal, a szerelemmel és a gyerekekkel. Hitét a kreatív önkifejezés, és az ebből eredő siker táplálja. Optimistán tekint saját adottságaira, és az önbizalmát duzzasztó eszmék érdeklik. Az emberi méltóságot tudja képviselni a világban. Hajlamai és képzettsége alkalmassá teszik a külvilág előtt való szereplésre, ám ha elbízza magát, gőgös és sértődékeny pojácává válhat.

Szűz Jupiter:
Bővelkedik racionális értelemben, rendszerező képességben és alázatban. Természetesen tud azonosulni kötelességeivel és apró-cseprő feladataival. Hitét a hasznossága táplálja, és hisz abban is, hogy létezik egy tökéletesség, aminek meg kell próbálni megfelelni. Azok az eszmék érdeklik, amelyek segítenek kiküszöbölni és kijavítani a hibákat. A segítést és javítást tudja képviselni a világban. Munkaterületén egyre képzettebbé válik, ám ugyanezen a téren be is szűkülhet.

Mérleg Jupiter:
Bővelkedik harmóniaérzékben, romantikában és alkalmazkodóképességben. Természetesen tud azonosulni párkapcsolataival és munkakapcsolataival, és önmaga helyett ezekben hisz. Optimistán adja át a másiknak a döntés jogát. A szerelemről és szeretetről eszmék érdeklik. A békét és a művészetet tudja képviselni a világban. Miközben azonban az emberi együttélés és együttműködés terén egyre avatottabb lesz, mindinkább eltávolodik saját belső magvától, és elbizonytalanodik.

Skorpió Jupiter:
Bővelkedik szuggesztív lelki energiákban, szívósságban és lelki éleslátásban. Természetesen tud azonosulni bármilyen véglettel. Hisz a halál és újjászületés körforgásában - ezért megy el a végsőkig. A legfanatikusabb eszmék érdeklik, és másokat is megnyer a saját ideológiájának. Az átalakítás és átalakulás képességét tudja képviselni a világban. Széles képzettségre tehet szert a titkos tudományok terén, de a mélységek boncolgatása közben a hatalom megszállottjává válhat.

Nyilas Jupiter:
Bővelkedik természetes lelkesedésben és önbizalomban. Természetesen tud azonosulni a nagy célokkal és távlatokkal. Hitét a magas röptű eszmék és ideológiák táplálják. Optimistán vág neki a világnak, kalandozó természet, de minden csak egy bizonyos szintig érdekli. Az elméleteket és az erkölcsöket tudja képviselni a világban. Úgy érzi, hogy mindenhez ért, de számon kérhető tudásra ritkán tesz szert, inkább gőgös figyelemeltereléssel kibújik a gyakorlati megmérettetések alól.

Bak Jupiter:
Bővelkedik kitartásban és céltudatosságban. Természetesen tud azonosulni terheivel és nagy feladataival. Hitét a hivatása táplálja, és a teljesítmény teszi optimistává. A társadalmi renddel kapcsolatos eszmék érdeklik. A kötelesség- és felelősségtudatot tudja képviselni a világban. Nemcsak saját magát csiszolhatja, hanem mások nevelésével is megpróbálkozik, ám könnyen elfordulhat, hogy túl nagy elvárásokat állít mások elé. A teljesítménykényszer kiölheti belőle az életörömöt.

Vízöntő Jupiter:
Bővelkedik egyéni szabadságtudatban és humánus közösségi érzésben. Természetesen tud azonosulni a társadalmi reformkérdésekkel. Hitét saját egyedisége és zsenialitása táplálja. Optimista világmegváltó elképzelései vannak, és az utópisztikus, forradalmi eszmék érdeklik. Az egyéniséget tudja képviselni a világban. Egyre merészebben lázad és változtat, ám egy idő után önmagától is szabadulni akar, magára hagyva ezzel a környezetet, amit meg akart újítani.

Halak Jupiter:
Bővelkedik spirituális késztetésekben és művészi hajlamokban. Természetesen tud azonosulni a sorsával, de akár másokkal is, hiszen tökéletes egységélményre képes. Hitét az önfeláldozás és a segítés eszméje táplálja, és derűlátóan tud sodródni a sors áramlataival. Az együttérzést tudja képviselni a világban. Egyre többet segít, egyre fejlettebb lesz az intuíciója, ám ezzel együtt mind jobban el akar menekülni a valóságtól, mert nem lát ki a misztikus ködből, amit felkavart.