Lelkivilágunk lakói

A HOLD (a visszatükröződő princípium) a jegyekben

A Hold jelképezi tudatalatti világunkat, érzelmeink tengerét, ösztönös érzelmi reakcióinkat, amit egy-egy eseményre vagy embertársunkra adunk. Ide tartoznak a mélyen gyökerező lelki hozzáállások, az ösztönös tehetségek. Kifejezi a gyermekkort, az anya képét, nők esetében pedig a kiegészítő szerepü-ket a férfiak oldalán, illetve saját anyai minőségüket. A Nappal ellentétben itt mindig viszonyulásról van szó, hiszen a Hold alkalmazkodásunk és odaadásunk mutatója. A Hold ezen felül az ingadozó kedélyvilág is, és az a mélyen belénk ivódott örök gyermeki vágy, hogy ösztönös reakcióinkat minden körülmények között fogadják el tőlünk.
A KaSztella figurái közül a Királyné jelképezi ezt az égitestet.


A Hold a jegyekben:

Kos Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a hódítás, az érzelmi harc. Szenvedélyes, sőt indulatos lelkivilág jellemzi. Mindent elsöprő érzelmekkel tud kötődni, de ezzel a lángolással fel is emésztheti társát - szerencsére általában csak rövid ideig. Reakciói robbanékonyak, nehezen fogad be, nehezen rendelődik alá. Ösztönös tehetséggel küzd a szeretteiért. Érzelmi biztonságát a sikeres vállalkozás teremtheti meg. Családjában alapvetően az ő akarata dominál. Asszonyképe az amazon, anyaképe az anyatigris, gyerekként makrancos és hisztérikus.

Bika Hold: Alapvető érzelmi szükséglete az élet élvezete és az állandóság fenntartása. Nyugodt, kedélyes lelkivilág jellemzi. Nagyon tud ragaszkodni másokhoz, a biztonságért cserébe sok kompromisszumot vállal. Reakciói visszafogottak. Ösztönös tehetséggel kezeli az anyagiakat, a tárgyakat, és gondoskodik a testi élvezetekről. Családjában összetartó szerepet játszik. Asszonyképe vonzó, jólétre törekvő, anyaképe biztonságot nyújtó, ragaszkodó és nehézkes. Gyerekként a testi tapasztalásra figyel leginkább, de mindig csak stabil kereteken belül.

Ikrek Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a nyüzsgés, az önkifejezés és a kommunikáció. Színes, kí-váncsi lelkivilág jellemzi. Felszínesen kötődik, és túl sok mindent befogad válogatás nélkül. Reakciói könnyedek, rugalmasak. Ösztönös tehetséggel teremt kapcsolatokat, veleszületett érzéke van az üzlethez és az információcseréhez. Érzelmi biztonságát a mentális kötődés teremti meg. Családjában közvetítő szerepet játszik. Asszonyképe éles eszű és nyitott, anyaképe játékos és fiatalos, gyerekként minden lében kanál és nagyon mozgékony.

Rák Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a kötődés, a valakihez való tartozás. Gyermeki lelkivilág jellemzi. Életét csak bensőséges, családias környezetben képes élni. Reakciói ingadozó hangulatvilágról árulkodnak. Ösztönös tehetséggel teremt otthont. Érzelmi biztonságát nem ritkán lelki zsarnokoskodással teremti meg. Családjában gondoskodó szerepet játszik. Asszonyképe családcentrikus, anyaképe a "tyúkanyó," gyerekként érzékeny, fantáziadús, gyámoltalan, vagy másokat gyámolító, anyáskodó.

Oroszlán Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a dicsőség megszerzése. Domináns, uralkodó lelkivilág jellemzi. Olyan emberekhez akar tartozni, akik rajonganak érte, és akikre ő is felnézhet. Reakciói színpadiasak, büszkesége könnyen sérül. Ösztönös tehetséggel végez kreatív feladatokat. Érzelmi biztonságát a másokon való uralkodás garantálja. Családjában vezető szerepet játszik. Asszonyképe a hiú dáma, anyaképe az "anyakirálynő," aki uralkodó és védelmező. Gyerekként nagylelkű, életvidám és önérzetes.

Szűz Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a hibák kiküszöbölése, vagyis egyfajta rend fenntartása. Visszafogott lelkivilág jellemzi, érzelmeit ellenőrzés alatt tartja. Szolgálatkészen tud tartozni valakihez, de partnerével kritikus. Reakciói alázatosak, óvatosak és bizalmatlanok. Ösztönös tehetsége van a segítéshez, a rendszerezéshez. Érzelmi biztonságát az áttekinthető környezet teremti meg. Családjáért szorgalmasan dolgozik. Asszonyképe rendes és tartózkodó, anyaképe pedáns és elváró, gyerekként ügyes, tanulékony, de kötözködő.

Mérleg Hold: Alapvető érzelmi szükséglete megfelelés, a párkapcsolat és a szerelem fenntartása. Mű-vészi, harmonikus lelkivilág jellemzi. Folyton visszaigazolásokat keres, alkalmazkodóan, sőt megalkuvóan kötődik. Reakciói diplomatikusak. Ösztönös tehetséggel teremt békét és harmóniát. Érzelmi biztonságát az együttműködés teremti meg. Családjában kerüli a konfliktusokat. Asszonyképe bájos és mézesmázos, anyaképe simulékony és döntésképtelen, gyerekként bizonytalan, művészi hajlamú, vezetésre szoruló.

Skorpió Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a fanatikus kötődés. Szenvedélyes lelkivilág jellemzi. Függőségben tartja párját, társait és családját is, teljesen senkit sem tud elengedni. Gyakran mások energi-ájából táplálkozik, ez garantálja érzelmi biztonságát. Reakciói végletesek. Ösztönös tehetsége van a lélektanhoz és a pénz kezeléséhez. Családjában ő mozgatja a szálakat hátulról. Asszonyképe rejtélyes, magnetikusan vonzó, anyaképe szélsőséges, utódait ellenőrzés alatt tartja, gyerekként hallgatag, titokzatos, biztonságra törekvő, de mégis vakmerő.

Nyilas Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a kalandozás, az új dolgok iránti lelkesedés. Idealista, erkölcs-központú lelkivilág jellemzi. Nagyfokú szabadságvágya miatt nehezen kötődik. Reakciói látványosak, lelkesek. Ösztönös tehetséggel őrzi optimizmusát és buzdít másokat. Érzelmi biztonságát a törvényesség teremti meg. Családjában támogató-lelkesítő szerepet játszik. Asszonyképe lendületes és szuverén, anyaképe tudálékos és filozofikus, de gyakran a valóságtól elrugaszkodott. Már gyerekként fejlett igazságérzettel rendelkezik, és szívesen prédikál másoknak.

Bak Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a hasznosság érzése. Szigorú lelkivilág jellemzi, a feladatokra összpontosít. Számára a kötődés fontos célokat jelöl ki, és minden kapcsolat megsokszorozza felelősségérzetét. Reakciói kontrolláltak. Ösztönös tehetséggel végzi kötelességeit, és vezérel másokat is a céljukhoz vezető úton. Családjában célkijelölő, nevelő, számon kérő szerepet játszik. Asszonyképe megbízható és teherbíró, anyaként eredménycentrikus és erős támaszt nyújt, gyerekként zárkózott, koraérett.

Vízöntő Hold: Alapvető érzelmi szükséglete a belső szabadság. Izgága, nyughatatlan lelkivilág jellemzi. Csak saját elhatározásából tud tartozni valakihez, és csak addig, amíg nem nyomasztják a korlátok. Reakciói rapszodikusak, szokatlanok. Ösztönös tehetséggel újít, érdeklik a gépek, a technológia. Érzelmi biztonságát a világ racionális magyarázata adja meg, csak azt tudja felfogni, ami tisztázható. Családjában amolyan pártfogó-szerepet játszik. Asszonyképe különleges, anyaképe baráti, gyerekként öntörvényű, de közösségi érzelmű.

Halak Hold: Alapvető érzelmi szükséglete az egységérzet. Álmodozó, sokszor valóságidegen lelkivilág jellemzi. Empatikus, sőt szinte teljesen össze tud olvadni másokkal. Reakciói az intuícióiból fakadnak, és a környezetnek megfelelően alakulnak. Ösztönös tehetsége van az önfeláldozáshoz. Érzelmi biztonságát a spirituális nyitottság teremti meg. Asszonyképe ábrándos és művészi, anyaképe önfeláldozó, de lélekben messze járó, gyerekként olyan, mintha egy másik bolygóról csöppent volna ide.