Lelkivilágunk lakói

Az égitestek

Az eddigiekben felvázoltunk egy színpadképet, ami a jegyekből és a házakból állt. A házak területén játszódik a színdarab, a jegyek berendezik, kiszínezik a helyszíneket, és egyéni tulajdonságokkal ruházzák fel a szereplőket és a cselekményt.

Ekkor lépnek színre maguk a szereplők - az égitestek. Minden ember képletében 10 égitest kap helyet, amik a születési képletben különböző állatövi jegyekben és házakban állnak.

Minden égitest egy szimbólum, ami természetünk egy-egy részét fejezi ki. A Mars és a Vénusz jelentése viszonylag egyértelmű: a Mars a küzdőszellem, az akarat és a szexualitás, a Vénusz a harmónia, a szerelem, a báj és az erotika szimbóluma.

Öt személyes égitestünk (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) jellemünk és egyéniségünk egy-egy aspektusát tükrözik.
A Nap a tudatos cselekvés, döntés és alkotás jelzője.
A Hold az érzelemvilág, a reakció és az ösztönös képességek mutatója.
A Merkúr a mentalitás, a kommunikáció és mozgás képviselője.
A Vénusz a belső harmónia és esztétika-érzék, az anyagiakhoz való hozzáállás és az érzelmi kapcsolatteremtés szimbóluma.
A Mars a fizikai aktivitás, a küzdőszellem és a szexualitás képviselője.

Az átvezető, sorsjelző bolygók (Jupiter, Szaturnusz) hidat jelentenek az egyéni megnyilvánulás és a kapcsolati, közösségi, társadalmi szerepvállalás között.
A Jupiter azt mutatja meg, hogyan és miben tudunk kiteljesedni, miben hiszünk, mivel azonosulunk, hogyan és miben érezhetjük szerencsésnek magunkat, miben bővelkedünk.
A Szaturnusz éppen az ellenkezője: miben szűkölködünk, hol vannak a gátjaink és gátlásaink, mibe vagyunk hajlamosak belemerevedni.

A generációs planéták (Uránusz, Neptunusz, Plútó) olyan hosszú ideig tartózkodnak egy-egy jegyben, hogy egész nemzedékek jellegzetességeit szimbolizálják. Transzdendens vagy átváltozási bolygóknak is nevezik őket, mert olyan generációs tudatalatti folyamatokat jelképeznek, amelyek túlmutatnak az anyagi létsíkon, és hatalmas erőforrást jelentenek az átváltozásokhoz.
Az Uránusz a lázadás jelölője, a robbanásszerű változásokért és reformokért felelős, a korlátok széttörője.
A Neptunusz az együttérzés, intuíció, művészi hajlam és önfeláldozás mutatója.
A Plútó a gyökeres átalakulások, a titkok legmélyére való lehatolás és a legmélyebb átalakulás (gyógyulás) képviselője.