Lelkivilágunk lakói

Az égitestek méltósága

Nem mindegy, hogy melyik bolygó melyik jegyben és melyik házban áll. A méltóságokat (más szóval uralmi helyzeteket vagy erőbenlétet) figyelembe kell venni, mert ez is meghatározza, hogy a horoszkóp egyes elemei mennyire hangsúlyosak. Minden eddig felsorolt égitest egy-egy analógiához tartozik, ami meghatározza a természetét. Ezért bizonyos jegyek és házak közelebb állnak hozzá, mint mások. Amikor egy bolygó olyan jegyben vagy házban áll, ami közel áll a saját analógialáncolatához, vagy annak tagja, sokkal erősebben és karakteresebben tud érvényesülni, mint amikor egy olyan jegyben vagy házban áll, amelyik egészen más természetű.

Egy égitest akkor van uralomban, ha pontosan abba a környezetbe (jegybe, házba) kerül, ami a saját analógiájának megfelel. Ilyenkor abszolút dominánsnak tekinthető a szülött személyiségében vagy lelkivilágában. Ha egy bolygó erőben van, akkor általában megkettőzött erővel működik. Mindegyik bolygó rangvesztett az általa uralt jeggyel szemben elhelyezkedő (poláris) jegyben. Ilyenkor sokat veszt az erejéből, és csak ritkán vagy gátoltan képes megvalósítani azt, amire hivatott lenne. A negyedik helyzet az, amikor a bolygó esésbe kerül: azzal a jeggyel szemben, ahol erőben volt. Ebben az esetben más égitestek és hatások könnyen eluralkodhatnak felette.
A következő táblázatból kiderül, hogy melyik égitest melyik jegyben, illetve házban milyen méltóságot ölt.
Mindezt mintahoroszkópunk példáján keresztül szemléletesebben be lehet mutatni:
Sztella Holdja esésben van, mert a Skorpió jegyben meggyengül. Ebben a jegyben az égitest szinte csak szívja magába az energiát, önmagától adni kevésbé tud, mert nehezen találja meg saját forrásait. Merkúrja uralomba kerül a 3. házban, hiszen ez a gondolkodás, tanulás, kommunikáció és ismerkedés területe, ahol a mentalitást szimbolizáló bolygó a legjobban otthon érzi magát. A jegye miatt (Vízöntő) is erősödik a befolyása és hatékonysága. A Vénusz rangvesztésbe kerül a Kosban, mert ebben a lobbanékony, agresszív jegyben ellentétpárja, a Mars érzi magát elemében. A Jupiter a Nyilasban uralkodó rangra emelkedik, hiszen a Nyilas ugyanazt az idealista-világhódító szemléletet fejezi ki, mint a Jupiter bolygó. Az Uránusz emelt helyzetben van a 8. házban, azaz itt megkettőzött erővel tud hatást gyakorolni. Az Uránusz a hirtelen változások jelzője, a 8. ház pedig a gyökeres átalakulásoké, vagyis ez a két analógia szorosan összefonódik, és dupla erővel hat Sztella életére és lelkivilágára. A Neptunusz viszont esésbe kerül a 11. házban, mert az elszigetelődő öntörvényűség, amely itt gyakran eluralkodik, idegen a bolygó által képviselt összeolvadástól és felebaráti szeretettől.