Lelkivilágunk lakói

Égitestek a VII. házban (a kapcsolati energia háza)

Nap: Életérzése a párkapcsolat témaköréhez vonzza. Akkor tud kiteljesedni, ha találkozik a kiegészítő felével, és együtt él vele. Úgy érzi, hogy csak egy kapcsolatban találhat rá igazán önmagára. Félelme az egyedülléttől már-már mániává fajulhat, ezért kényszerből is képes belemenni viszonyokba. Túlzottan alárendelheti magát partnerének, vagy túl ideális képet festhet róla, ami csalódásokhoz vezethet. Az elválások hatalmas megrázkódtatást jelentenek, ezért fontos, hogy meghúzza a határokat önmaga és a társa között. Útja életcélja megélése felé párkapcsolatainak tudatos feldolgozásán keresztül vezet.

Hold: Ösztönösen törekszik a párkapcsolatokra, mert csak ott élheti meg azokat az érzelmeket, amelyek alapvető biztonságot nyújtanak számára. Mindig jelen van a partnere számára, alkalmazkodó, empatikus (hacsak a Hold jegye ennek ellent nem mond). Inkább a passzív, befogadó fél szerepét játssza, vagyis visszatükrözi partnere érzéseit és gondolatait. Érzelmileg ingatag, befolyásolható, és annyira önállótlan, hogy képtelen az egyedüllétre. Gondoskodó, de bizonytalan és valódi hangulatember. Ingatagsága miatt előfordulhat, hogy gyakran váltogatja partnereit.

Merkúr: Akkor érzi elemében magát, ha kapcsolatokat kell teremtenie. Szellemi-intellektuális téren is ösztönző partnerre van szüksége. Hiszékeny, alkalomadtán teljesen átveheti társa meggyőződéseit. Jó érzékkel ismertet össze másokat is, tehetséges házasságszervező. A kapcsolatban előforduló jelenségek gondolkodásra késztetik, elméleteket alkot belőlük, és szívesen próbálkozik újdonságokkal. Az együttműködések/együttélés arra tanítják meg, hogyan azonosuljon több nézőponttal. Érzelmileg labilis és csapongó lehet, esetenként hidegnek tűnhet.

Vénusz: Harmónia iránti igénye ösztönösen a párkapcsolat felé vonzza. Romantikus, nyitott a találko-zásokra, szívesen házasodik. Alkalmazkodó és könnyed. A Vénusz jegyétől függően túl könnyedén vagy túl komolyan veheti a kötődést. Az előbbi esetben hamar kijózanodik, és hideggé, felszínessé válik, az utóbbi esetben egyénisége torzulhat a partnere mellett, a szerelem és a másik fél tulajdonságai átformálhatják.

Mars: A legtöbb energiát a párkapcsolatba fekteti, és abból is kapja. Örökös hódítási vágy hajtja, direkt módon ismerkedik, szókimondó, kapcsolataiban a konfliktust is nyíltan és készséggel vállalja. A szexualitás viszonyainak egyik fő alappillére, néha a lényege. A Mars energiája és szenvedélye javára válhat a testi kapcsolatnak, de fennáll a túlkapások veszélye. A túlzott hevesség a vitákban is jellemző lehet, az akaratosság és az agresszió pedig eltorzíthatja a kapcsolatot. Hosszú távú kapcsolataiban viszont jó eséllyel fejlődhet az egészséges küzdőszelleme.

Jupiter: A lelki kiteljesedést a párkapcsolatokban keresi, mert csak a kapcsolati énjével tud igazán azonosulni. Viszonyaiban magasröptű ideáljait igyekszik megvalósítani, de társai segítségével fejlődhet ki benne a nagylelkűség és a támogató szellem. Büszke a partnerére, és egyenrangú félnek tekinti. Kapcsolata gazdagságát gyakran nem minőségben, hanem mennyiségben igyekszik elérni. Ideáljai a másik fél számára elérhetetlen magas mércét jelenthetnek, és mivel nem szívesen bajlódik társa fel-emelésével, inkább új partnert keres magának.

Szaturnusz: Korlátok és gátlások jellemzik a párkapcsolatok terén. Kevés kapcsolatot él meg, visszafogott, fél az intimitástól, vagy túl sűrűn váltogatja partnereit. Bizalmatlan, ezért inkább csak vágyako-zik és várakozik a szerelemre. Önbizalomhiánya miatt nem hiszi el, hogy valaki igazán szeretheti, így folyton próbák elé állítja partnerét. Előfordul, hogy csak a külsőségek miatt tart fenn egy kapcsolatot, esetleg érdekből, szerelem nélkül házasodik (házastársi kötelezettségek). Ha ezeken túllép, a Szaturnusz hűséget és tartós kapcsolatot adhat. Házasságára jellemző lehet a nagy korkülönbség. (Ellen-súlyozandó karmikus vétség: a hűtlenül kezelt társ, hatalmaskodás a külvilág fölött.)

Uránusz: Szabadságát a párválasztásban és a párkapcsolat keretein belül igyekszik megélni. Függetlenségét minden körülmények között megtartja, csak önszántából lehet hűséges. Eleven és eredeti kapcsolatot keres, ami sohasem válik unalmassá. Bevonzza életébe a különleges fazonokat. Előfordulhat, hogy akkor sem képes elkötelezettségre, amikor igazán szükség lenne rá. Egy hűséget követelő partner mellett kifejezetten csapodár, megbízhatatlan lehet. Nem tudja, hogy a szívére vagy az eszére hallgasson. Csak a következetes kitartás közben megélt belső függetlenség adhatja meg számára az igazi szabadságot, és ezt egy hosszabb kapcsolatban tanulhatja meg.

Neptunusz: Gyerekkorától kezdve álmodozik a szerelemről, magas ideálokat gyárt róla. Sokszor beleszeret elérhetetlen álomképekbe, mert valójában fél odaadni magát egy másik embernek. Valami felsőbb erő vezeti partneréhez, nem vesz részt aktívan a hódításban - csak a gondviselés sodorja bele a kapcsolatba. Alkalmazkodó, odaadó, sőt teljesen összeolvadhat partnerével. Állandó mámorként élheti meg a viszonyt, ezért nem veszi észre a buktatókat. Félrevezethető, de még inkább magát vezeti félre. Kapcsolatai önfeláldozást követelnek tőle, és közben meg kell tanulnia szeretni a valóságot.

Plútó: Szélsőséges, titokzatos vonzerővel csábítja magához partnerét. Kapcsolataiban is a végletek uralkodnak: a hatalom és az alávetettség témája is jelen van. Érzelmei rendkívül intenzívek, de a Plútó jegyétől függően ellenőrzés alatt tarthatja őket. Általában nagy átváltozásokon kell keresztülmennie, hogy párkapcsolata lehessen, vagy a kapcsolaton belül kell jelentős transzformáción átesnie. Féltékenységre, birtoklásra, rögeszmékre és bosszúvágyra hajlamos. El kell tudnia veszíteni partnerét lelkileg ahhoz, hogy újra együtt lehessen vele.