Lelkivilágunk lakói

Égitestek a IV. házban (az érzelmi energia, a család háza)

Nap: Akkor tud kibontakozni, ha érzelmileg biztonságban érzi magát, ha a lelkivilágával foglalkozhat - és ez a családi környezetben a legjellemzőbb. Az otthonának él. A legfőbb hajtóereje az, ha másoknak szüksége van rá, az ő gondoskodására. Nem bírja a mellőzöttséget, mert gyereklelkű és sérülékeny. Továbbviszi családi hagyományait, elsősorban az apa mintáit. Tehetséges lélekbúvár. Nem mer kimozdulni az érzelmi biztonságot nyújtó keretek közül, hacsak a Nap jegye nem teszi mobilisabbá. Ha lelkileg fenyegetve érzi magát, szűk látókörű házi zsarnokká vagy házisárkánnyá válhat. A család és az otthon tudatos megteremtése révén juthat el életcéljához.

Hold: Érzelemvilága ösztönösen a családi környezethez köti, rendkívül sokat foglalkozik saját lelkivilágával és emlékeivel. Biztonságot, védettséget keres az otthon melegében, mindig éreznie kell, hogy valahová tartozik. Otthon inkább alkalmazkodó, és a békesség és a biztonság kedvéért inkább passzívan behódol. Érzelmileg infantilis maradhat, önállótlan, és mindent magára vonatkoztat. Túlzottan fojtogató körülményeket teremthet szeretteinek. Gazdag fantáziavilágú, művészi hajlamú, anyáskodó (vagy saját anyja a meghatározó).

Merkúr: Gondolkodását átszínezik az érzelmei és az érzelmi kapcsolatai. Értelmét arra használja, hogy a lélek mélységeiben barangoljon. Szívesen végzi otthon a munkáját, gyakran szellemileg ösztönző családi háttérre van szüksége. Mentalitása beszűkülhet, túlzottan átveheti környezete gondolkodásmintáit, és régimódivá válhat. Valami belső feszültség folytán sokszor támadhat igénye lakókörnyezete megváltoztatására, akár költözéssel, akár a berendezés megváltoztatásával. Nyughatatlan, nehezen teremti meg biztonságérzetét, és sokszor az otthonosság látszatával is megelégszik. Az érzelmeit sokszor racionalizálja, és ezzel kihűti.

Vénusz: Nagyfokú harmóniát fejleszt ki otthonában, igényli a szép és érzelmileg biztonságos intim környezetet. A lelkivilágában és az érzelmei között is megpróbálja kialakítani és fenntartani a harmóniát. Szívesen rak fészket, és romantikusan viszonyul a családi milliőhöz. Általában hazájához és családjának múltjához is gyengéd szálak fűzik. Szentimentális, befelé forduló, sebezhető. Nehezére esik kifejleszteni önállóságát, leutánozhatja valamelyik szülőjét, vagy azok házasságát. A gyerekek elszakadása a szülői háztól fájdalmasabb lehet a megszokottnál, mert nagyon jól érzik magukat otthon.

Mars: Intenzív a lelkivilága, kirobbanóak az érzelmei. Harcra készen védelmezi otthonát és családját. Hamar önállóvá válik, lételeme a küzdés, és lelkének mélységei inkább erőt adnak neki, mint elgyengítik. Konfliktusait beviheti a szülői házba, különösen apjával támadhatnak parázs vitái. A megaláztatások, korlátozások és a tehetetlenség megtapasztalása robbanáshoz vezethetnek. A felgyülemlett agresszivitás nehezen kezelhető feszültségekhez vezethet. Nyughatatlansága állandó költözködésekre sarkallhatja.

Jupiter: Gazdag lelkivilágú, erős hit vezérli. Nagy családi életet él, a családi szereppel tud igazán azonosulni. Az otthon területén érzi magát gazdagnak, itt tapasztalhatja meg énje legtisztább fejlődési lehetőségeit. Általában boldog gyermekkort él meg, és maga is hasonlóan kellemes, biztonságos közeget teremt gyermekeinek. Büszke az eredetére, kötődik őseihez és hagyományaihoz. Hajlamos rá, hogy gőgösen bánjon a nála alacsonyabb rendűekkel. Családjához túl érzelgősen viszonyulhat, és túlzottan rájuk bízhatja magát - főleg az apjára.

Szaturnusz: Feltehetőleg rideg gyermekkort ért meg, szigorú szülőkkel vagy csonka családban. Nehezen szakad el a rossz beidegződésektől, tudat alatt utánozza szülei magatartását. Lelkivilága legátolt, érzelmei ridegek lehetnek, ezért meg kell tanulnia bízni belső hangjában, kifejezni magát, és ápolni a kapcsolatait. Felnőttként is problémái adódnak az otthonteremtéssel és a családalapítással, gyakran kellemetlen kötelességnek érzi. Ha viszont családja van, komolyan és felelősségteljesen összetarthatja a családot. Jellemzőek lehetnek rá az öröklött betegségek. (Ellensúlyozandó karmikus vétség: az otthon, család elhagyása, könnyelmű kezelése, az apával kapcsolatos bűnök.)

Uránusz: Független, eredeti, de kissé rapszodikus lelkivilággal rendelkezik. A családján belül is szabadnak érezhette magát, és ezt a mintát viszi tovább. A családi környezetet változékonyság és kiszámíthatatlanság jellemezhette, ami megzavarhatja saját otthona kialakítását: szívesen elmenekülne a védettségtől, Függetlenségre nevelték, és ő is arra neveli gyermekeit. Elképzelhető, hogy hiányos volt a családja, de lehet, hogy egyszerűen csak szabadjára engedték. Érzelmei baráti közösségekhez húzzák. Úgy lép ki a külvilágba, hogy öntörvényűsége miatt különcnek érzi magát. Már kicsi gyermekként figyelemreméltóan intelligens, de szeszélyes és gyakran ingerlékeny. A családi élet keretein belül kell felszabadulnia.

Neptunusz: Álmodozó, együttérző, áldozatkész, de elég kaotikus lelkivilágú. Gyermekkorát is mintha egy búra alatt élte volna le. Lehet, hogy kellemes, odaadó és nagyon szeretetteljes légkör vette körül, de lehet, hogy annyira kuszák voltak a családi kapcsolatai, hogy kénytelen volt egy álomvilágot gyártani magának. Egyes esetekben az apa feltűnően gyenge jellem vagy szenvedélybeteg. Csak lassan és passzívan szakad el a szülői háztól, mert fél a saját lábára állni. A Gondviselésnek köszönheti, hogy egyáltalán felnőtté válik, de később is szeret elmenekülni a realitásoktól. A gyökerei és rokonai iránt érzett feltétel nélküli elfogadás és szeretet a hosszú távú megoldás.

Plútó: Valamiért szélsőséges lelkivilág és érzelemvilág alakult ki a szülöttben. Lehet, hogy volt valaki a családban, aki titokban mindenki mást manipulált. Ezért a gyerek hatalmi harcokat élhetett meg családi környezetében, és meg kellett tanulnia minden szélsőséges helyzetből talpra állni. Talán kiszolgáltatottan (pl. árvaként) nőtt fel. A másik véglet: szélsőséges erővel kötődik a származásához, a szüleihez vagy a hagyományokhoz, de egy pillanat alatt el is téphet minden köteléket. Az érzelmei fanatikusak, szinte pusztítóan szélsőségesek lehetnek, ám ő az újjászületés mestere. Származásának hagyományát követve válhat erős kisugárzású gyógyító erővé.