Lelkivilágunk lakói

Égitestek az I. házban (az életenergia háza)

Nap: Legfőbb hajtóereje saját maga érvényesítése. Vállalkozásra, irányításra termett. Nehezen tudja mások akaratát a sajátja fölé rendelni, mindig az a legfontosabb, amit ő akar. A társaság középpontja kíván lenni, ő szeretné mások életét is irányítani. Különösen nőknél jelenthet gondot, hiszen férfias jelleget ad nekik, és megnehezíti az odaadást. Könnyen kezdeményez, bukás után talpra áll, egocentrizmusa viszont sokszor rombolásig fajulhat. Nem képes mások szemével nézni a világot, vagy beleképzelni magát a helyzetükbe. Az önismeret révén teheti a legtöbbet életcélja beteljesítéséért.

Hold: Inkább passzívan alkalmazkodik környezetéhez, mintsem aktív teremtő szerepet játszik. Nagyon jók a megérzései mások felé, de túlzottan is befolyásolható lehet. Valódi hangulatember, és mindig erősen kötődik másokhoz, vagy egyvalakihez. Inkább passzív, feminin kisugárzású, ritkán van elég bátorsága felvállalni akaratát, kezdeményezni. Kiegyensúlyozatlan, irányítható. Mivel az emberi lét szorongással töltheti el, általában másoknál keres védelmet. Felváltva játszhat gondoskodó anya- és gyámoltalan gyermek szerepet. Saját magához ragaszkodik a legjobban.

Merkúr: Értelmével, tájékozottságával és beszédstílusával vonzza mások figyelmét. Nyitott, racionális kisugárzású. Folyamatos igénye van arra, hogy intellektusa és kommunikatív képességei révén a középpontba kerüljön. Leginkább úgy tud kibontakozni, ha mindig értesül a legújabb eseményekről, bővítheti tudását, és eszmét cserélhet róla másokkal. Ha kifogy a témából, hamar talál valami újat. Létigénye a mozgás, menekül az unalom elől. Elsőrangú gyakorlati tanácsadó, de érzelmeiben roppant felszínesnek tűnhet. Lényét kettősség jellemzi, amiben olykor ő maga is elvész.

Vénusz: Kifinomultságát, harmónia iránti ösztönös igényét és barátságos, kellemes kisugárzását előszeretettel használja fel ismerkedéskor vagy kapcsolataiban. Elemi szükséglete diplomatikusan, békéltetően megtartani az egyensúlyt a külvilágban is. Mindig bájos, illedelmes, alkalmazkodó próbál lenni, így közkedveltté válhat. Erotikus kisugárzású lehet, fontos számára a flört, a hódítás, a szerelem. Gyakran külsőleg is szép. Előfordulhat, hogy ez a sok érzelmi energia mind csak egy személy felé irányul. Az anyagiak kiemelkedően fontosak számára, előfordulhat, hogy csak ez ad neki biztonságot.

Mars: Rendkívül erőteljesen érvényesíti magát, és nem tétovázik, ha a saját igényeiről vagy érdekeiről van szó. Sok esetben férfias kisugárzású, közvetlen, vakmerő. Minden értelemben hódító: érdekérvényesítése és szexualitása terén is. Rendszerint eléri, amit akar, a Mars jegyétől függően aktívabb vagy passzívabb módon. Többé-kevésbé agresszív és konfliktuskereső, elébe megy a harcnak, ráadásul a védekezése is támadás. Kiemelkedő vitalitású, de legalábbis szívós. Gyakran egyáltalán nincs tekintettel másokra, csak egyfelé tud figyelni. Nehezen alkalmazkodik. Gyorsan elégeti energiáit.

Jupiter: Méltóságteljes kisugárzású, bizalmat és lelkesedést sugároz, és elnyeri mások bizalmát is. Erkölcsösnek, magabiztosnak, nem ritkán kifejezetten szerencsésnek tűnik. Vidám, jóindulatú, joviális, és másokat is ilyen irányba befolyásolhat. Telve van bizalommal önmaga és a külvilág felé is, erős hit vezérelheti. Nemes eszméket gyárt, amelyek idővel kellemetlen prédikátorrá tehetik. Könnyen önteltté és álszentté válhat, elveszítheti önkritikáját. Másik csapdája az elkényelmesedés lehet, ami hízásra hajlamosíthat.

Szaturnusz: Örökösen gátlásokkal küzd, érzelmeit nehezen mutatja ki. Kitartó és felelős ember benyomását kelti, aki lehet merev és komor is. Önuralmat és keménységet mutat kifelé, de ezek mögött a sérüléstől való erőteljes félelme lapul meg. Miközben erőszakkal próbálja leküzdeni gátlásait, könnyen agresszívvé válhat. Mindenképpen pozitív képet kell kifejlesztenie magáról és a világról, fel kell oldania üldözési mániáját, és lendületességre kell szert tennie. Alkalmas arra, hogy másokat neveljen, de ehhez rugalmasság is kell. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: túlzott önzés, agresszivitás.)

Uránusz: Függetlenséget, öntörvényűséget sugároz, mindig nyitott az újra, nem tűri a beszűkítést. Mindig szabadnak kell éreznie magát a cselekvésében, és ezt csak a saját maga által felállított határok között tudja megtenni. Gyakran válik kiszámíthatatlanná, sokszor okoz meglepetéseket lobbanékonyságával. Nem ritkán árulóvá is válhat. Nyughatatlan, mindig valami újat és szokatlant keres, vagy hoz létre. Végül rá kell döbbennie, hogy mivel saját magától nem menekülhet el, belső szabadságát személyiségével megbékélve kell megtalálnia.

Neptunusz: Valódi érzelmi és szellemi szeizmográf. Ezt az érzékenységet nem feltétlenül tudja kezelni. Ha igen, akkor együttérzőn istápol másokat, kimagaslóan empatikus, művészi, fantáziadús, de sokszor túlzottan is álmodozó lehet. Ha viszont nem tudja kezelni saját spirituális nyitottságát, eluralkodhatnak rajta a félelmek, kaotikussá válhat, és elvesztheti saját identitásának határait. Így könnyen megtévesztő vagy megtéveszthető lesz. Hajlamos valamilyen függőségbe menekülni. A magasabb rendű megoldás saját maga áltatása helyett a saját gyengéi megismerése és szeretetteljes elfogadása.

Plútó: Szuggesztív manipuláló erejét használja fel önérvényesítésében. Tudja, hogy mások könnyen intenzív kisugárzásának hatása alá kerülhetnek, és nem vonakodik használni lelki hatalmát. Csak rejtett hatalmat tud kifejleszteni, a nyílt hatalomhoz nem ért. Állandóan provokálja és manipulálja a világot, és a másik válaszreakciójának erejét szivacsként szívja magába. Az újjászületés mestere, aki poraiból is feltámad. Csak azok maradhatnak meg mellette, akiknek eljött életükben a totális változás ideje. Számára csak szélsőségek léteznek. Miután szükségszerűen fájdalmas belső átalakulásokon megy keresztül, csak rajta múlik, hogy mindebből erőt merítve újjászülje önmagát.