Lelkivilágunk lakói

Égitestek a 8. házban (a transzformációs energia háza)

Nap: Meghatározó szerepet szán életében a rejtett dolgoknak, a titkoknak és a veszélyeknek. Soha nem elégedett a világgal, a saját elképzelései szerint akarja alakítani az embereket is. A saját tudatalattijából és az élet ijesztő mélységeiből nyeri az alapvető életenergiát. Sokszor él meg határélményeket, váratlan események történhetnek vele (pl. örökség pottyan az ölébe), és átalakulásra késztetik. Manipuláló és fanatikus lehet, fontos számára a hatalom, de mindig titokban mozgatja a szálakat. A lélek mélységeivel való tudatos szembenézés vezeti el életfeladatához.

Hold: Ösztönösen az élet mélységeinek irányába sodródik, ezért nem képes felszínes életet élni. Érdeklődik a titkok, a tudattalan, a halál és a sorskérdések iránt. Intenzív érzelmi világú, erős gyógyító hatalma és intuíciója van, Szexuális téren is szuggesztív, kapcsolatait szélsőséges erővel éli meg. Hajlamos más emberek vagy fanatikus eszmék hatása alá kerülni, érzelmei eltolódhatnak a gyűlölet, féltékenység, bosszúvágy és halálvágy irányába. Kapcsolatait próbák elé állítják folytonos érzelmi provokációi. Mindig azt akarja, hogy a másik azt érezze, amit ő.

Merkúr: Élénken érdeklődik a lélek mélységeinek pszichológiája iránt, intellektusára ösztönzően hatnak sors kérdései. Szívesen kutatja a titkos dolgokat, a világ paradoxonjait. Agyát az tartja mozgásban, hogyan lehetne átalakítani a világot, az embereket, de persze csak a neki tetsző irányba. Nehezen érti meg, hogy mások miért nem úgy gondolkodnak, ahogy ő. Szexuális fantáziája szinte csillapíthatatlan, de felfokozott racionalitása miatt görcsössé válhat, és nem képes elengedni. Félhet attól, amit nem tud ésszel felfogni. Meglepő tehetsége lehet a befektetésekhez.

Vénusz: Rendkívül szenvedélyes az érzelmeiben. A kapcsolataiban és egzisztenciális téren is meg kell tapasztalnia a hatalmat vagy a kiszolgáltatottságot. Az üzleti életben és a befektetésben sikeres lehet, akár nagyobb örökségre is van kilátása. Hajlamos rá, hogy a mélybe fojtsa érzelmeit, és maga rágódjon rajtuk, ahelyett, hogy őszintén kifejezné őket mások felé. Fanatikus nézeteihez is elvakultan ragaszkodhat.

Mars: Vakmerő harcos. Nem sajnálja érzelmi, testi és egzisztenciális biztonságát feláldozni a kockázat kedvéért. Intenzíven, gátlások nélkül éli ki szenvedélyét és szélsőséges érzelmeit a hétköznapokban, veszélyes területekre bocsátkozhat foglalkozásában is. Gyakran fanatikussá válik, aki erőszakkal mindent és mindenkit át akar formálni. Szexuális téren is roppant intenzív. A testi kielégülés alapvető energiát ad számára. Korlátok között kell tartania féktelen mély-lelki energiáit, különben pusztítóvá válhat.

Jupiter: A lélek mélységeiről és a sors kérdéseiről veleszületett bölcsességgel és erkölcsi érzékkel gondolkodik, érdeklik a rejtett, titkolt dolgok. Valódi kutatószellem. Bizalommal és szerencsével fordul a pénzügyi tranzakciók felé. A szexualitásban túláradó, olykor annyira, hogy nem figyel eléggé partnerére. Nagy hatással lehet másokra, amivel bizonyos esetekben vissza is élhet - például ha terápiával foglalkozik. Ilyenkor gőgösen és vakon piedesztálra emeli magát. Nem szívesen néz szembe azzal, hogy manipulál és a saját képére formál másokat.

Szaturnusz: A halál és az egyéb szélsőséges élmények, a sorsszerű változások ismertetik meg vele saját korlátjait. Életét átjárja a félelem: elsősorban a haláltól, a veszteségektől, és mindenféle olyan élménytől, amikor elveszítheti önkontrollját, a magáról alkotott addigi képet. Retteg a lélek mélyén rejtőző emberi ösztönöktől, a titkos érzésektől és hajlamoktól, és ezt a korlátoltságát másokra is ráerőltetheti. Menekül a megváltozott tudatállapotok elől. Az anyagi felelősséget azonban jól kezeli. A szexualitásban is elnyomja vágyait, felszínes marad. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: mások élete, méltósága, vagyona, egzisztenciája ellen elkövetett bűn.)

Uránusz: Őt sem a sors, sem egy másik ember, sem a pénz nem szoríthatja korlátok közé. Lételeme a változás, fanatikus eszméje a végtelen szabadság. Ez az irigylésre méltó szemlélet azonban könnyen közönybe és felelőtlenségbe csaphat át. Szexuális vágyai rapszodikusak. Minden földi kényszertől meg akar szabadulni, kivételnek érzi magát. Ugyanakkor elég erős ahhoz, hogy szembesüljön lelkének mélységeivel, és megküzdjön velük. Igazán szabad csak akkor lehet, ha már nem akar elmenekülni élete árnyékai elől.

Neptunusz: A spiritualitást lelkének legmélyén hordozza. Meglepő és kiemelkedő hatodik érzékkel rendelkezik, erős és biztos hit vezeti. Mivel az élettől és a haláltól egyaránt fél (és ezt rendszerint olyan korábbi emlékek támasztják alá, amikben áldozat volt), inkább mámoros, álomszerű állapotban lebeg át az életen. Gazdag szexuális fantáziája van, mágneses vonzerőt fejthet ki másokra. Pénzügyekben nagylelkű, de könnyen rászedhető. Vágyódik a megváltozott tudatállapotokra, ezért a szélsőséges helyzetekbe is hagyja magát belesodortatni. Sokszor érzi magát a sors áldozatának. Ha az élet-halál kérdését mámoros lebegés nélkül, józan szeretettel is el tudja viselni, akkor váltotta meg önmagát.

Plútó: Teljes transzformációt él meg a sors területén. Többször találkozik a hatalom és a kiszolgáltatottság témakörével. Érzelmeit, vágyait és ösztönös megérzéseit csak mélyen, intenzíven képes érvényre juttatni. Másokra nézve befolyásoló, magnetikus, gyógyító vagy pusztító lelki ereje van. Vonzzák a titkok és a felfedezetlen mélységek. Mindig a mögöttes okokat keresi. Szexualitása korán ébred, kapcsolataiban szélsőséges. Meglepően jó intuitív üzleti érzékkel bír. A transzformáció révén a mágnesesen vonzó lelki hatás gyógyító erővé válhat.