Lelkivilágunk lakói

Égitestek a 6. házban (a hétköznapi energia háza)

Nap: Csak akkor tud beteljesültséget érezni, ha sikerül az emberiség szolgálatába állnia. Hiába akar vezető lenni, csak akkor jár sikerrel, ha mások alá rendeli magát, és felelősséget vállal másokért. Az a belső meggyőződés táplálja, hogy ő mindenről tudja, hogyan kell jól csinálni. Létszükséglete, hogy rutint, szokásokat alakítson ki, és így tiszta mederbe terelje életét. Ezáltal viszont beszűkülhet, és rigolyássá válhat. Aggodalmaskodva éli a mindennapjait, és ez pszichoszomatikus bajokhoz vezethet. A gyógyítást és ápolást hivatásszerűen is űzheti, de kiemelkedő tudóssá is válhat. A megfontolt szolgálat segíti életcélja beteljesítésében.

Hold: Ösztönösen törekszik jó szokásokat kialakítani munkájában és egészségének megőrzésében, mert tudja, hogy ezek nélkül felborulna élete egyensúlya. Remekül beilleszkedik mindenhova, nélkülözhetetlen munkaerővé válhat, és nem idegen tőle mások szolgálata. Lényeges, hogy megtalálja a saját napi életritmusát, mert érzékenyen reagál ennek változásaira. Ösztönösen végzi a házimunkát is. A Hold jegyétől függően könnyen vagy nehezebben korlátozza magát az evés és a káros szenvedélyek terén, amik az ő esetében a szokásosnál is ártalmasabbak lehetnek. Hajlamos a pszichoszomatikus bajokra.

Merkúr: Szellemi képességeit és tudását elsősorban a társadalom érdekeinek veti alá: mindig igyekszik hasznossá válni. Alaposan megszervezi életét, elsőrangú tanácsadó, aki nem a saját érdekeit nézi. Elveit, szokásait megalkuvóan a környezetéhez vagy az aktuális munkaadóhoz igazíthatja. Élénk intellektusú, érdeklik a hétköznapi munka kérdései, valamint az életmód és a táplálkozás témái. Válogatós lehet, vagy ragaszkodik valamilyen reformkonyhához. Az egészsége megőrzése terén is mindent ezerszer átgondol, mániákussá válhat. Gyakran elviselhetetlenül kritikus és csípős nyelvű.

Vénusz: Harmóniát teremt a munkahelyén, barátságos, remek csapatmunkás. Szociálisan könnyen beilleszkedik, képes másokért dolgozni. Olykor elhanyagolhatja munkáját a társasági élet kedvéért, máskor vonzerejét is beveti a siker érdekében. A hétköznapi munkából szeretne sok pénzt szerezni. A rendszeresség kifejlesztése meggyorsíthatja lassú anyagcseréjét. Jó modorú, szereti a házimunkát.

Mars: Nem fél a konkurenciaharctól a munkahelyén, nagy erőbevetésre képes. Előfordulhat, hogy olyan munkahelyre kerül, ahol muszáj harcolnia. A rutin kialakításában is erős akaratot tud kifejleszteni magából, de a stressz intenzíven hat rá. Fegyelmezetten dolgozik, és idegrendszere is ellenálló, hacsak a Mars jegye nem gyengíti. Nincs türelme a robotmunkához, zsörtölődő, ezért alkalmanként gondjai lehetnek a beilleszkedéssel. Munkahelyi konfliktusait hazaviszi, vagy a testében vezeti le.

Jupiter: Ki tud teljesedni a hétköznapi munkában is, a rutinban is fejlődési lehetőséget lát. A kötelezettségeivel szívesen azonosul. Apró eredményekkel is elégedett, és könnyen teremt magának kellemes és kényelmes életstílust. Igyekszik tiszteletet kiharcolni magának, méltóságteljes, példamutató. Nagylelkű, de szívesebben dolgoztat másokat. A jupiteri alapvonás, a gyarapodás testi értelemben is jellemző rá, mert lassú anyagcseréje és elkényelmesedésre való hajlama miatt elhízhat. Ráadásul nagy ínyenc.

Szaturnusz: Sokat panaszkodik a munkájára és az egészségére. Nyomasztják a kötelességek. Olyan munkát vállal el, amit egyetlen porcikája sem kíván, és mindig rá osztják a legnehezebb feladatokat. Fél a váltástól és az újdonságoktól. Magával és másokkal szemben is könyörtelen, belemenekülhet a betegségekbe. Pesszimista, kritikus, semmibe veszi az eredményeket - még a sajátjait is. Erőssége: a szívósság, a kitartás és a megbízhatóság. Igazából nagy terhek viselésére hivatott, ezért meg kell ta-nulnia másokért felelősséget vállalni. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: a hétköznapi szolgálat elhanyagolása, az alázat elhárítása, a felelősség alól való kibújás.)

Uránusz: Leginkább szabadfoglalkozásúként tud élni. Briliáns ötletei vannak, jó és rossz értelemben is lázadó, újító személyiség. Különleges, nem hasonul munkatársaihoz vagy munkahelyéhez, nem tűri a rutinmunkát. Lényeges hogy kialakítson egy életrendet, mert mindent felborító karakterével a saját egészségét is kockára teheti. A túlhajszoltság hirtelen kimerüléshez vezethet, a rendszertelen táplálkozás emésztési problémákat hozhat. A rutin munka kötöttségein belül kell belső szabadságát megtalálnia.

Neptunusz: Képzeletét beleviszi a munkájába, meglepő ötletei lehetnek. Kitűnő érzéke van a szakmájához, intuitív megérzések vezetik, de a testi szükségleteket is ösztönösen megérzi. Érzékenyen fogadja a külső hatásokat, így egészsége is ingatag. Precíz munkavégzésre nem alkalmas, mert álmodozó, szétfolyó, sokszor megbízhatatlan, esetleg csaló is lehet. Hipochonder hajlamú, sőt, előfordulhat, hogy mások panaszaitól szenved. Fél a kötelességektől és a betegségektől. Alkalmas viszont a művészi munkára, és csodás képességű gyógyító is lehet, mert ráérez mások szükségleteire. Akkor lesz képes rendet teremteni maga körül, ha önfeláldozó szeretettel viszonyul a mindennapi kötelezettségekhez.

Plútó: Nagy intenzitással veti bele magát feladataiba. Valódi fanatikus, nem tűri a félmunkát, és rendíthetetlenül koncentrál. Saját szabályait is szívósan betartja. A munka és az egészség területén szélsőségek jellemzik, amelyeket olykor másokra is ki akar terjeszteni. Szuggesztív, megszállott munkavég-zésével másokra is hatással lehet munkahelyén. A túlhajszoltság, a túl kemény fizikai munka vagy a vigaszételek egészségügyi problémákhoz vezethetnek.