Lelkivilágunk lakói

Égitestek az 5. házban (az életöröm energia háza)

Nap: Szívesen megmutatja mindenkinek, mire képes. Játékként fogja fel az életet, és szereti élvezni az élet ajándékait. Akkor bontakoztathatja ki önmagát leginkább, amikor korlátozások nélkül kiélheti kreativitását, és teremtő erejét. Módfelett hiú, és büszke, ezért nagyon függővé válhat mások véleményétől. Szülőként előtérbe tolhatja gyermekét, és elfogultan dicsekedhet is vele. A kreatív önkifejezés és öröm tudatos megélésén keresztül érheti el életcélját.

Hold: Ösztönösen játékként közelít az élet összes területéhez, és kész befogadni mindent, ami játékos, például a flörtöt és a szerelmet. Elmerül a pillanatban, művészi, kreatív, szenvedélyes. Hivalkodó, nagyképű, ugyanakkor hangulatember lehet. Kiemelkedő intuíciója van, és rendkívül jó érzékkel bánik a gyerekekkel. Élete fókuszpontjai a siker, a szexualitás és a gyermek. Mivel nem alakult ki eléggé a felelősségérzete, az élet nagy játékában elért minden siker csak egy kipipált tétel számára.

Merkúr: Teremtő szellemi világgal büszkélkedhet, egyszerre több dologgal is tud foglalkozni. Úgy tekint az életre, mint egy intellektuális vetélkedőre, ahol ő a legfelkészültebbek közé tartozik. Szívesen kérkedik tudásával, örömmel vállalja az előadói vagy hangadói szerepet. A szerelemben és a flörtölésben briliáns értelmével hódít, de a kapcsolatokat is alapvetően játéknak fogja fel. Rafinálttá és arrogánssá (esetleg csalóvá) válhat, magával ragadhatja a játékszenvedély. Kiemelkedő kreativitása és kézügyessége lehet, de nem kitartó.

Vénusz: Szerelmes az életbe. Észreveszi a legkisebb szépségeket is, és könnyen boldognak tudja érezni magát. Mindig a legelőnyösebb oldalát mutatja, minden lépésével hódít. Mámorosan issza magába a flörtöket és a szerelmet. Törekszik a jólétre, esetleg az extravaganciára is. Művészi tehetségű lehet, nagyon szereti a gyerekeket. Túlzottan felszínessé válhat, nem veszi elég komolyan partnereit, hiúsága mániává fajulhat. A játékszenvedély rabja lehet.

Mars: Legtöbb energiáját a játék terén éli ki, az életet egy nagy erőpróbának tartja. Vehemensen hódít és küzd, mindig a legjobbnak és legerősebbnek akar tűnni. Önállóan, impulzívan cselekszik. A szexualitásban szenvedélyes, de babérokra vadászik. Kockázatvállalásban és játékszenvedélyben is túlléphet minden keretet, a veszteséget viszont nehezen dolgozza fel. Hiú, önimádó, erőszakos a partnereivel szemben. A gyerekeiből határozott fellépéssel igyekszik kihozni a legjobbat, sokszor türelmet-len és erőszakos velük.

Jupiter: Ritkán veszíti el optimizmusát, jóformán azonosul az életörömmel. Derűlátását a szerelem, a kreativitás és az élet élvezete táplálja. Bízik a saját képességeiben, nagyra értékeli önmagát, és erős hittel közeledik a kihívásokhoz. Szerencsés a kapcsolatokban és a játékban is, általában nem hiába vállalja a kockázatot. Öntetszelgő és érzékeny a kritikára. Elragadtathatja magát, és gyakran előfordul, hogy külső stabil pontokra kell támaszkodnia. Hevülete könnyen átragad másokra, de a felelősséget már nem vállalja a következményekért.

Szaturnusz: Nehéz feladat számára, hogy az életet könnyedén és játékosan fogja fel. Neki minden sötét, komoly, fájdalmas és tragikus, ezért általában nem is élvez semmit, és nem tudja átadni magát felhőtlenül az örömöknek. Ha mer is kockáztatni, próbálkozásai általában félresikerülnek, és ez elmélyíti borúlátását. Úgy érzi, szinte sohasem kap elismerést, és idővel elvesztheti önértékelését. A szerelemben és a gyereknevelésben is túl felelősségteljes, ezért általában későn és nehezen vállal szülői szerepet. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: a gyermekeivel szembeni mulasztás, szerencsejáték, az örömök túlzott hajszolása, visszaélés a hatalommal.).

Uránusz: Az életörömöt számára a szabadság érzése nyújtja. Menekül a rutin és a szabályok elől, az életet játékosan, sokszor kissé őrülten fogja fel. A mottója: egyszer élünk, ezért tegyünk fel mindent egy lapra. Kreatív tehetsége egészen eredeti, és formabontó. Soha nem szeret teljesen, semmiben nem vesz részt teljes odaadással, ezért idővel akár el is magányosodhat. Általában a gyerekei is külön-legesek, nem könnyű kordában tartani őket. A gyermeknevelés és teremtés felelős felvállalásában kell megtalálnia belső szabadságát.

Neptunusz: Az életet egy spirituális játéknak fogja fel. Rendkívül fantáziadús, a csábításban magával ragadó. Tehetsége és kreativitása égi ihletettségű. Szokatlanul intuitív, megérzi, hogy környezetének mire van szüksége. A szerelemben és a szexben megunhatatlanul fantáziadús, kapcsolataiban feloldódik, és szinte elveszik a másik emberben. Kaotikus, félrevezethető, passzív, csekély a felelősségérzete. Ezek miatt valójában fél főszerepet játszani bármiben. Az élet számára egy álom, és ennek fenntartá-sához kábító hatású szerekre is szüksége lehet. Gyermekeivel és szerelmeivel szemben nagy illúziókat táplál, ezért csalódhat is bennük. Előfordulhat, hogy tudat alatt retteg a gyerekvállalástól. Feladata, hogy nyíltan és odaadóan viszonyuljon szerelméhez és gyerekéhez, és ne legyenek túlzó elvárásai.

Plútó: Szerencsejátékként tekint az életre, amiben csak szélsőséges bátorsággal érdemes részt venni. Megnyerheti a főnyereményt, de el is veszíthet mindent - számára a játék halálosan komoly dolog. A szerelemben is a tökéleteset keresi, ami örökös elégedetlenséggel járhat. Szerelmi élete intenzív és gazdag, az átlagosnál több partnere lehet. Játékszenvedélye könnyen átragadhat másokra, amivel akár a romlás útjára is taszíthatja őket. Fennáll a rögeszmés viselkedés vagy a függőség veszélye, esetleg ő maga is hatalmaskodó zsarnokká válhat, például a gyerekeivel szemben. Kreativitásának teremtő ereje révén születhet újjá.