Lelkivilágunk lakói

Égitestek a 3. házban (a gyakorlati energia, az intellektus háza)

Nap: Hivatása az információcsere folyamatos fenntartása. Számára a tanulás, az ismeretszerzés, a kommunikáció és a mozgás a legfőbb energiaforrás. Kíváncsiság, beszédvágy, és szellemi rugalmasság hajtja. Alapvető igénye a közvetítés. Talpraesett, intelligens és mindenhol feltalálja magát. Vagy a komoly tanári, előadói, kutatói tevékenység vonzza, vagy a szórakoztató média és a színészet, de gyakran kereskedik is. Akármilyen pályát választ, mindenképpen saját vállalkozásra törekszik, és nagyon fontosnak tartja mozgásterének megőrzését. A kapcsolatteremtés és információátadás tudatos átalakításával járulhat hozzá életcélja betöltéséhez.

Hold: Nyitott, társaságkedvelő, jó hallgatóság, de szívesen beszél is. Úgy érzi, minden gondolatát meg kell osztania másokkal, ezáltal tartja fenn a kapcsolatokat. Könnyen beilleszkedik bárhová. Kifejezésmódja erősen intuitív, ami a szívén, az a száján. Szívesen, ösztönösen tanul, de ingadozó eredménnyel. Gyakran csak a felszínes megismerésig jut el. Érdeklődése is csapongó, hangulatember. Csavaros észjárású, és csípős nyelvű vitapartner lehet.

Merkúr: Szívesen alkalmazza értelmét, tanulási és kommunikációs képességeit a hétköznapok minden helyzetében, mindenféle társaságban. Kíváncsisága és ötletessége segítségével az összes intellektuális kihívásnak meg tud felelni, de könnyen felszínessé, fecsegővé válhat. Mindig új hírekre, ismeretségekre áhítozik, és közben kimaradhat az élet mélységeiből. Kommunikációs képességeit és racionalitását könnyen kamatoztathatja a médiában, a hírközlésben, az üzletben és a tanításban.

Vénusz: Igazi nyüzsgő társasági ember. Szeret közvetíteni mások között, de ha esetleg mégis tehernek érzi, a sorsa valószínűleg akkor is rákényszeríti. Szívesen köt kapcsolatokat, flörtöl, cseveg, de módfe-lett sekélyes és szószátyár is lehet. Nála mindig izzanak a telefonvonalak, és ritkán unatkozik. Jól ért a konfliktusok elsimításához, és remek tanácsadó lehet. A kapcsolataiban is folytonos szellemi ösztönzésre van szüksége, ezért olyan társakra van szüksége, akik intellektuálisan felveszik vele a versenyt.

Mars: A szavakat és a tudást használja fegyverként. Mindent hamisról lerántja a leplet, hajlamos a könyörtelen kritizálásra. Akkor is bátran színt vall, ha ezzel lejáratja magát. Versengő szellemű, nagy tudásvággyal rendelkezik, bár impulzívan, és ingadozó energiával tanul. Kimagasló eredményeket érhet el sportban; agresszivitását tanácsos inkább így levezetnie, mint túl gyors autóvezetéssel. Kíváncsi, előszeretettel provokál vitákat, és könnyen türelmét veszti. Nagy energiával forgácsolhatja szét magát.

Jupiter: Gondolatvilágában, műveltségében és nemes felfogásában érzi leggazdagabbnak magát. Azo-nosítja magát az információkkal, az ismereteivel. Meggyőzően és szépen, gyakran szóvirágokban fejezi ki magát. Életét megtöltik a jól hangzó elméletek. Gyorsan és könnyen tanul, de még rátermettebb tanár, mert megszerzett ismereteit szereti azonnal továbbadni. Akkor is előadja másoknak új ismereteit, ha nem győződött meg gyakorlati valóságtartalmukról. Szokása a kelleténél jobban kiszínezni mondandóját. Öntetszelgő, kioktató, és ügyesen blöfföl.

Szaturnusz: Leginkább a gondolkodás, az ismeretszerzés, az ismerkedés és a kommunikáció területén ütközhet akadályokba. Esetleg beszédzavarral és tanulási nehézségekkel is küszködhet, vagy komplexusokat vihet magával az iskolából. Ha sikerül leküzdenie önkifejezési zavarait, racionális, előrelátó elméjével igen hasznossá teheti magát, elsősorban olyan területeken, ahol kommunikálnia vagy ke-reskednie kell. Lassú, merev gondolkodásúvá válhat. Vagy fecsegési kényszere van, vagy semmit nem képes mondani. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: felelőtlen fecsegés, visszaélés bizalmas információkkal, testvér ellen elkövetett vétek.)

Uránusz: Szabad, független, eredeti gondolkodó. Nem lehet rá nem figyelni. Robbanékony, lázadó gondolkodású, gyakran jócskán megelőzi a korát. Nem kér a készre gyártott eszmékből, lázadó és öntörvényű. Sokszor meglepő felfedezései lehetnek, és nem riad vissza a polgárpukkasztástól sem. Autodidakta módszerrel tanul, szónokként rögtönző, brillírozó. Különcsége miatt elszigeteltté válhat, őrültnek tarthatják. Szenved a hagyományos oktatási rendszerben. Szétszórt, túl sok dologra figyel egyszerre. Az állandó meneküléskényszertől kell magát függetlenítenie ahhoz, hogy megélhesse belső szabadságát.

Neptunusz: Fantáziadúsan és intuitívan kommunikál. A tanulásban is inkább az ösztönei vezérlik. A külvilág sokszor nem érti, hogy honnan tud olyan dolgokat, amiket elvileg nem tudhat. A neptuni köd viszont eluralkodhat az intellektusán, és ilyenkor félrebeszélő holdkórossá válik. Folyton eltér a tárgytól, nehezen koncentrál. Fél attól, hogy ki kell fejeznie magát. Az álmodozásainak él, előfordul, hogy hazug történeteket terjeszt. A határai cseppfolyósak, nem tud különbséget tenni mások gondolatai és a sajátjai között. Az a feladata, hogy a szeretet nyelvén szóljon másokhoz.

Plútó: Kutató hajlamait felhasználja gondolkodásában. Nem tűri a felszínességet, mindenkiből kiszedi az igazat. Mindennek a mélyére hatol, nem fogadja el az egyszerű magyarázatokat. Hajlamos rögeszméket gyártani, és másokat is függővé tenni tőlük. Szuggesztív meggyőző ereje van, amivel vissza is élhet. Szakavatottan használja a gondolatok és szavak hatalmát. Kritikája szurkáló, sokszor romboló, és beszédén keresztül tart függőségben másokat. A közléskényszer és a titokzatos zárkózottság kettőssége jellemzi. Gyógyító erejét szavaiban kell érvényre juttatnia, hogy újjászülethessen.