Lelkivilágunk lakói

Égitestek a 2. házban (az anyagi energia, a javak háza)

Nap: Hivatása a biztonság megteremtése. Fontos számára az anyagi biztonság, de minden erejével igyekszik megőrizni testi, lelki, szellemi kincseit is. Ugyanígy ragaszkodhat helyzetekhez és kapcsolatokhoz is. A kézzelfogható dolgokat, a tiszta határokat szereti, és szívesen kimutatja, mennyire élvezi az életet. Gondolatban retteg a létbizonytalanságtól, ezért kapzsivá, fukarrá válhat. A veszteség lehetősége miatt tart az újdonságoktól és az ismeretlen helyzetektől. Az anyagi javakkal és a biztonság témakörével való foglalkozás segítheti életfeladata megoldását.

Hold: Ösztönösen biztonságra törekszik, az élet minden területén. Megbecsüli anyagi értékeit és testi, lelki, szellemi javait, kapcsolataihoz pedig mereven ragaszkodik, mert önértékelése ezektől függ. Nehezen enged be új, szokatlan és idegen hatásokat. Jó megérzései vezetik anyagi téren, jól alkalmazkodik szociális hátteréhez, minden életkörülménybe beleilleszkedik. Felhalmozó, gyűjtögető személyiség. A pénzt, a megteremtett javakat érzelmi alapon kezeli, szinte gyermekének tekinti.

Merkúr: Született üzletember, ami vagy teret kap a valóságban, vagy megmarad a vágyak szintjén. Ügyességét, ötletességét, taktikai érzékét előszeretettel használja fel anyagi kérdésekben. Könnyen tanul másoktól financiális kérdésekről, javaik gondozásáról, és mindig mozgékony az üzleti életben. Erkölcstelen trükköket is alkalmazhat a kincsek megszerzésére. Néha annyira biztonságban érzi magát, hogy könnyelműen kezeli a pénzt, és túlbecsüli saját okosságát.

Vénusz: Szívesen éli ki harmónia iránti érzékét a saját környezetében. Szereti a szép, esztétikus tárgyakat, jó ízlése van, igényli az anyagi és érzelmi biztonságot. A pénzzel megfontoltan bánik, de előszeretettel mutogatja, amije van. Gyakran ékesíti fel magát, és gátlások nélkül élvezi (vagy szeretné élvezni) az életet. Hiú és önző lehet, különösen külsőségek terén, sőt vásárlási mániája is kialakulhat. Azt hiszi, pénzzel mindent megvehet, és ez a boldogságának a záloga. Kifejezetten fontos számára a testiség, de érzelmileg is birtokolni próbálja partnereit.

Mars: Ő a tipikus vállalkozó. Bátran, sőt olykor vakmerően veti bele magát abba, amiből anyagi hasznot remél. A legtöbb energiát biztonsága megteremtésére fordítja. Ha javainak megszerzéséről vagy megtartásáról van szó, nem riad vissza a támadástól sem. A pénz hatalmat és erőt is jelenthet számára. Életében rendkívül fontos szerepet kap a testiség, nagyon szenvedélyes. Intenzív szexualitásával nem mindenki tud lépést tartani, de senkit sem enged ki a markából szívesen. Pénzügyekben túl önfejű és kockázatvállaló lehet.

Jupiter: Egy mélységes, belülről fakadó gazdagság-tudattal rendelkezik, ezért általában biztonságban érzi magát. Erős bizalma és szerencséje vezeti anyagi ügyekben, de az is lehet, hogy valaki eltartja. Rendszerint a kockázatot is sikerrel vállalja. Adottságai, képességei terén is megvan az oka az optimizmusra. Leleményes, nagylelkű, szívesen kényezteti el a másikat, ami sokszor költekezésig, pazarlásig fajulhat. Lustaságra, fényűzésre, kéjelgésre hajlamos. Sokszor a babérjain ücsörög, és azonosítja magát a javaival.

Szaturnusz: Fél a szegénységtől, és nem kényelmesedik bele biztonságosnak látszó helyzetekbe, mert mindig a feje felett lebeg a veszteség rémképe. Örökké szegényebbnek érzi magát a kelleténél, ezért az anyagiak gyarapítása az egyik legfőbb célja. Lehet vagyonos is, de bizonytalansága megmarad. Előfordulhat, hogy kötelességének érzi megteremteni vagy megőrizni az anyagiakat (pl. el kell tartania valakit). Önértékelése ingatag; mindenért keményen meg kell dolgoznia. Saját belső képességeiben bizonytalan, ezért gátlásos, szigorú és mogorva lehet. Csak azért megy bele spekulációkba, hogy előnyösebb képet alakítson ki magáról, de legbelül reszket. Érzelmi kapcsolataiban és érzékiségében is feltűnően gátolt lehet. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: tékozlás, kéjelgés, fösvénység, konokság.)

Uránusz: Szokatlan dolgokat talál ki a pénzszerzésre, úttörő vállalkozásokba fog. Gyakran élhet meg veszteségeket, de zsenialitása segít újból felépíteni az egzisztenciáját, és hirtelen meg is gazdagodhat. Figyelemre méltó adottságokkal rendelkezik, amik az Uránusz jegyétől és fényszögeitől függően segíthetik vagy hátráltathatják előrehaladását. Javait és kapcsolatait is rapszodikusan kezeli. Megbízha-tatlanná, szerződésszegővé válhat. Függetlenségi vágya keveredhet a birtoklási vággyal. Néha szívesen felrúgja a biztonságos kereteket, de magasabb fokon csakis a kötöttségeken belül megélt szabadság lehet a megoldás problémáira.

Neptunusz: Ösztönösen kezeli a pénzt, fejlett hatodik érzéke gyakran megsúghatja neki a helyes utat. Nem képes szisztematikusan gondolkodni, ezért anyagi ügyei kaotikusak lehetnek. Mindenképp szüksége van racionális gondolkodású emberek tanácsaira. Spirituális, mediális tulajdonságaival akár jól is kereshet. Felelőtlen, zavaros ügyletekbe keveredhet, általában van eltitkolt pénze. Fél a biztonság elvesztésétől. A magasabb rendű feloldás az önfeláldozó lemondás a biztonságról az ősbizalom nevében. Nagylelkű, szentimentális, költekező és hiszékeny - ezért mások kicsalhatják tőle a pénzét.

Plútó: Nagy változásokat és átalakulásokat él meg anyagi téren. A pénzt mindenképpen hatalomként éli meg, akár ő uralkodik vele másokon, akár őt taszítják vele függésbe. Intenzív, mély lelki erőkkel rendelkezik, különleges képességei lehetnek. Gyógyítással, terápiával is szerezhet pénzt, de rosszabb esetben manipulál másokat. Anyagi téren szélsőséges: vagy a semmiből építi fel gazdagságát, vagy mindent elveszíthet. A vagyonszerzés mániája eluralkodhat az életén. Birtoklási vágyát emberekre is kiterjesztheti, szenvedélyes, de fanatizmusra és függőségre is hajlamos. A túlzásba vitt halmozás végül mély lelki válságba sodorhatja, és ekkor az elengedés megtanulásán keresztül születhet újjá.