Lelkivilágunk lakói

Égitestek a 11. házban (a közösségi energia háza)

Nap: Nem képes magányosan kibontakoztatni önmagát, csak egy csoport vagy közösség keretein belül. Céljait sokszor pártfogók segítenek elérni. Élete akkor értelmes, ha az egész társadalom javát, hasznát szolgálhatja. Utopisztikus elképzelései lehetnek az emberiség jobbításáról. Öntörvényű, rapszodikus, lázadó lélek. A baráti kör középpontja, motorja lehet. Túl nagy elvárásokkal közelít a barátságokhoz, ezért a sok csalódás megingathatja a bizalmát. Egy közösségben, de egyéni törvények kialakításán keresztül tud a legtöbbet tenni életfeladatáért.

Hold: Érzelmileg leginkább a barátságokban tud kibontakozni. Mindig egy nagyobb közösségbe igyekszik beilleszkedni, lelki-szellemi rokonságokat keres. Fontos számára, hogy milyen benyomást kelt a többiekben. Hajlamos azonosulni a társaság véleményével, nézeteivel. Hangulatember, ingadozó érzelmei és meggyőződései vannak, egyes esetekben könnyen váltogathatja a barátait. Szeszélyes, igazán sohasem kötelezi el magát. Karitatív személyiség, aki nem tűri a társadalmi igazságtalanságokat.

Merkúr: Élénk társasági ember, szeret beszélgetni, vitatkozni, könnyen ismerkedik. Sok barátja van, ugyanakkor szokatlan és egyéni nézeteket vall. Keresi a szellemileg hasonló közeget, velük kiáll nézeteiért és a társadalmilag fontos kérdésekért. Bizonyos esetekben érdekbarátságokat tarthat fenn, vagy csak az eszme miatt kötődhet másokhoz, és érzelmei kimaradhatnak a kapcsolatokból. Üzletfelei barátai is lehetnek egyben, de a szigorú pénzügyi elvárások rájuk is vonatkoznak.

Vénusz: Érzelmeit a baráti közösségekben, a társaságban éli ki. Mély lelki kapcsolatokat ápol, közkedvelt, állandóan bővíti baráti és ismeretségi körét. Törekszik a csapatmunkára, gyakran humanitárius célokért küzd, de a szórakoztatásban is tehetséges. Előszeretettel állítja magát reflektorfénybe, igényli a dicséretet, elismerést. Gyakran flörtöl baráti és ismerősi körében, romantikusan szemlél minden kapcsolatot. Igyekszik kellemesen érezni magát baráti körben, ezért kerüli a kapcsolatok negatív oldalait.

Mars: Vezéregyéniség a baráti körében. A barátságok és a közösség nemcsak a kikapcsolódásban partner számára, hanem a versengésre is lehetőséget biztosít neki. Szívesen sportol együtt a barátaival, vagy más kihívásoknak néz elébe. Ő adja a fő mozgatóerőt a társaságnak, de könnyen vitatkozást, szembenállást provokálhat ki agresszivitásával. Igyekszik segíteni a rászorulókon, és másokat is meg tud nyerni a nemes ügynek. Gyenge pontja az alkalmazkodás, mert rivalizáló és követelőző.

Jupiter: Arra született, hogy másokat motiváljon. Kellemes közösséget teremt, nagylelkű és joviális. Öntörvényű módon azonosul a barátaival, egy közösséggel, vagy akár az egész társadalommal, de leginkább saját világról alkotott képével. Nemes, nagyröptű elképzelései vannak a közösség erejéről, és a gyakorlatban is igyekszik megvalósítani ezeket. Vendégszerető, összehozza egymással a barátait is, és ragyogó szervezőkészséggel irányítja a közösség életét. Saját közösségét/csoportját felsőbbrendűnek tekintheti, és természetesen ő maga áll a középpontban.

Szaturnusz: Kevés barátot szerez, már korán csalódások érhetik a csoportélmények terén. Sehova sem sikerül igazán beilleszkednie, kiközösítik. Távolságtartóvá és rideggé válik, nem mer megnyílni mások előtt. Könnyen elmagányosodhat, mert meglévő viszonyai is inkább a tekintélyen, hasznosságon vagy a megszokáson alapulnak, semmint az érzelmi kötődésen. Felelősségteljesen képviselhet egy társaságot vagy egy közösséget, bár némileg gépiesen végzi a munkáját. Valódi vágyai, reményei kiélésében többnyire akadályoztatva van. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: öntörvényű, lázadó életvitel a közösség ellenében, illetve annak rovására, barátságok szétzilálása, szövetségesek elárulása.)

Uránusz: Különleges, rendhagyó barátságokat keres, ahol ő is kiélheti különcségét. Szívesen megy bele hajmeresztő kalandokba, de könnyen ott is hagyja a barátait, mert lételeme, hogy határtalanul szabadnak érezze magát. Kiszámíthatatlan, nem képes alkalmazkodni. Nem viseli el barátai elvárásait, ha ilyennel szembesül, gyorsan odébbáll. Felszínességétől önmaga is szenved, és könnyen magányos farkassá válhat. A társadalomban igazi lázadó, akinek mindig megvannak a reform-elképzelései. Igazi szabadságát csak a közösséggel együttműködve érheti el.

Neptunusz: Idealisztikus felfogással közelít a barátságokhoz, a közösségekhez és a társadalomhoz. Érzelmileg-lelkileg teljesen rá tud hangolódni barátaira vagy egy nagyobb közösségre, mi több, össze tud velük olvadni. Gondoskodó, szentimentális és önfeláldozó barát. Könnyen belesodródik olyan kapcsolatokba, amelyeket valójában nem akar. Az orránál fogva vezethetik, annál is inkább, mivel fél felbontani a kötelékeket, és felvállalni lázadó szellemét. Mások lelki segítőjévé válhat. Akkor nem lesz az illúziói áldozata, ha tiszta szívvel és szeretettel hangolódik rá a többiekre.

Plútó: Nagyon intenzív erővel kötődhet barátaihoz vagy egy közösséghez. Szélsőséges tapasztalatokat szerezhet körükben, függőségbe kerülhet vagy ő hatalmaskodhat a többieken. Ő maga is sok krízist élhet meg társas élményei területén, és szerencsés esetben rengeteget tanulhat, változhat ezek nyomán. Titkos körökhöz csatlakozhat, és kétes alakokkal tarthat fent rejtett szövetségeket. Akár szexuális jellegű feszültséggel is szétzilálhatja barátságait. Végletessége, beteges kapcsolatai hozhatják végül ki belőle azt, hogy saját és mások újjászületésének támogatójává válik.