Lelkivilágunk lakói

Az állatövi jegyek és analógiák

Ismerjük meg közelebbről a zodiákus szimbólumait! Az állatövi jegyek nemcsak tulajdonságokat, hanem analogikusan összefüggő jelenségeket is képviselnek (a természet, az emberi testi, a lélektan területén, stb.). A Kos jegy például emberi vonásként harciasságot, a természetben a tavasz elejét, a tájak közül a sivatagot, a növények közül a kaktuszokat, az állatok közül a ragadozókat, a testben pedig a fejet és a fogakat jelöli.

Az állatövi jegyek logikáját megérthetjük egymás utáni sorrendben (Kos, Bika, Ikrek, Rák...), mivel egymást követő, egymást tovább alakító témákat képviselnek. Ellentétpárokként is megjegyezhetjük őket, azaz az egymással szemben álló, egymást kiegészítő, azonos tengelyen lévő jegyek logikája alapján (Kos-Mérleg, Bika-Skorpió, Ikrek-Nyilas, Rák-Bak...). Erről is bővebben olvashatnak a KaSztella könyvben!

A zodiákus jegyeit háromféle módon csoportosíthatjuk: elemük, pólusuk és minőségük szerint. Elemük szerint lehetnek tűz, föld, levegő és víz jegyek. Pólus szerint megkülönböztetünk pozitív és negatív jegyeket. Minőségük szerint lehetnek kardinálisak, szilárdak és változók.
Logikájukat
A jegyek és az analógiák

KOS: (Kardinális tűz, pozitív, március 21 - április 20.) Ez az állatövi jegy a születés, a kezdés és az újrakezdés energiáját foglalja magában. Ő a legelső, a legmerészebb, az úttörő. Az aktivitás jegyeként a Kos alkalmas leginkább a küzdésre, ez tudja legjobban kifejezni és érvényre juttatni az akaratát. A természetben a tavasz kezdetének, az emberi életben a születésnek és a fiatalkori vállalkozásoknak, szexuális hódításoknak felel meg. Az erősen Kos jellegű személyiség türelmetlen, önző és meggondolatlan lehet, aminek többnyire mások isszák meg a levét. Alacsonyabb szinten élve erőszakosságra hajlamos, és csak a saját érdekeiért vagy vágyaiért tud harcolni. Magasabb szinten viszont megtanulhat mások érdekeiért is épp oly elszántan küzdeni, mint magáért.
Uralkodó égiteste: Mars
A jegynek megfelelő ház: I. ház, az életenergia területe

BIKA: (Szilárd föld, negatív, április 21 - május 20.) A zodiákus második jegyére a Kossal ellentétben éppen a nyugalom jellemző. Az ő feladata a gyűjtés, a megőrzés és a testi élvezet, ehhez pedig az állandóság megteremtésére és megtartására van szükség. A Bika a meggyökerezés és a termékenység jele. A természetben annak az időszaknak felel meg, amikor a növények gyökeret eresztenek. Az emberi életben a serdülőkor analógiája, amikor a két nemben kölcsönösen felébred az erotikus érdeklődés egymás iránt. A Kossal ellentétben türelmes és gyakorlatias, inkább biztonságra törekszik. Nehéz kibillenteni a nyugalmából, de ha mégis sikerül, haragja egészen földet rengető lehet. Alacsony szinten élveteg, tunya és makacs. Magasabb szinten másoknak is teremthet anyagi biztonságot, és földi biztonságérzetét függetlenítheti a pénzbeli lehetőségektől.
Uralkodó égiteste: Vénusz
A jegynek megfelelő ház: 2. ház, a fizikai energia és a javak területe

IKREK: (Változó levegő, pozitív, május 21 - június 21.) Az Ikrek elrugaszkodik az anyagi ragaszkodástól, amit a Bika képviselt. Az ő feladata a közvetítés, az energiacsere. Lételeme a tájékozódás, a tájékoztatás, az ismerkedés, a mozgás és a szellemi rugalmasság, mert ezek teszik alkalmassá a közvetítésre. A természetben a csíra tagozódása jelképezi ezt a princípiumot, az emberi életben pedig a gyerek, aki elkezdi megismerni a világot. Alacsony szinten az Ikrek szétszórt és csalfa, ráadásul általában mások intellektuális befolyásolásával akar haszonhoz jutni. Magasabb szinten őszintén felvállalhatja önmagát, és felelősségteljes közvetítővé válhat a társadalomban.
Uralkodó égiteste: Merkúr
A jegynek megfelelő ház: 3. ház, a gyakorlati és mentális energia területe

RÁK: (Kardinális víz, negatív, június 22 - július 22.) A fizikai és mentális feladatok után a Rákkal lép be a zodiákus körébe a mély érzelmek világa. Ő alakítja ki a legszorosabb érzelmi kötelékeket, ezért elsődleges feladata ezek ápolása, az otthonteremtés, és a gondoskodás. A család is alapvetően Rák analógia. A természetben a Rák időszak érleli meg a gyümölcsöt, az emberi életben az anya és a baba szimbiózisának felel meg. Akiben hangsúlyos a Rák jegy, annak a védettség, a biztonságot nyújtó közeg, az odaadás és az érzelmi kielégítettség jelentik az élete bázisát. A szerettei elvesztése, a mellőzöttség és a magány nála szinte halálfélelmet vált ki, ezért igyekszik elérni, hogy szükség legyen rá. Az alacsony szinten megélt Rák jellemzői: szorongás, érzelmi zsarnokság, túlérzékenység, bűntudatkeltés és fenyegetőzés. Magasabb szinten elsajátíthatja a mások igényeihez alkalmazkodó, önzetlen és hátsó szándék nélküli gondoskodást, illetve igazi otthont teremthet.
Uralkodó égiteste: Hold
A jegynek megfelelő ház: IV. ház, az érzelmi energia területe

OROSZLÁN: (Szilárd tűz, pozitív, július 23 - augusztus 22.) Az Oroszlán jegyének feladata az életöröm megélése, az uralkodás és az alkotás. Mindenképpen eléri, hogy felnézzenek rá, és ez által példát mutathat másoknak. Főleg azoknak a jegyeknek van rá szükségük, akikből hiányzik az életvidámság, az önbizalom, és a kreativitás. A természetben a beérett gyümölcsök pompája jeleníti meg ezt az analógiát, az emberi életben pedig a felnőttkor kezdeti szakasza, amikor az egyén kibontakoztatja a személyiségét, és megpróbál az adottságaival sikert elérni. Az alacsony szinten élt Oroszlán túlzottan büszke és hiú, ami felfokozza nyílt és egoista hatalomvágyát. Magasabb szintre minősítve viszont elérheti azt, hogy mások válasszák vezetővé, így viszont az ural-kodás valójában törődő kötelesség és szolgálat lesz.
Uralkodó égiteste: Nap
A jegynek megfelelő ház: 5. ház, az életöröm-energia területe

SZŰZ: (Változó föld, negatív, augusztus 23 - szeptember 22.) A Szűz bizonyos fokig az Oroszlán ellentéte: feladata ugyanis nem az uralkodás, hanem az alázat megtanulása, a kötelességszerű munka és a társadalom szolgálata. Elsőrangú tudós és kutató lehet, ő tud ugyanis a legjobban elemezni, elemeire bontani, különválasztani és rendszerezni. A természetben az aratás, a betakarítás időszakának felel meg, az emberi életben pedig a társadalomba való első beilleszkedést jelzi. Alacsonyabb szinten a kisebbrendűségi érzése miatt folyton lesújtó kritikával támadja a környezetét. Magasabb szinten természetesnek fogadja el a hibákat, és segíthet másoknak kiküszöbölni őket, a pozitívumokra koncentrálva.
Uralkodó égiteste: Merkúr
A jegynek megfelelő ház: 6. ház, a hétköznapi energia területe

MÉRLEG: (Kardinális levegő, pozitív, szeptember 23 - október 22.) A Mérlegnek az a feladata, hogy egyensúlyt teremtsen a kapcsolataiban és a környezetében. Kulcsszava a harmónia. Ezért tartják olyan kedvesnek, udvariasnak és diplomatikusnak, és ezért olyan romantikus és művészi. A természetben az őszi napéjegyenlőségnek felel meg, az emberi életben pedig a nemi érés idején létrejövő első párkapcsolatok időszakának. Akiben erős a Mérleg jelleg, az folyton visszaigazolásokat keres a külvilágban, hogy alátámassza saját véleményét, és hogy egyáltalán meghatározhassa saját magát. Alacsony szinten a bizonytalanság miatt minden eszközzel megpróbálja magára vonni a figyelmet, és kicsikarni a visszajelzéseket, magasabb szinten viszont rádöbben, hogy mindenekelőtt neki kell elfogadnia saját magát.
Uralkodó égiteste: Vénusz
A jegynek megfelelő ház: VII. ház, a kapcsolati energia területe

SKORPIÓ: (Szilárd víz, negatív, október 23 - november 21.) Ellentétben a Mérleggel, amelynek feladata az egyensúlyteremtés volt, a Skorpiónak fel kell forgatnia, sőt visszájára kell fordítania az egyensúlyt. Vakmerően szembenéz a sötét mélységekkel, és elmegy a végletekig. Számára a langyos életnek nincs értelme, csak a szélsőségeknek. Ez az élet-halál analógiája. A természet a Skorpió-időszakban zuhan bele az "átmeneti halálba" (tél), ahonnan csak újjászületés árán tud megint felébredni. Az emberi életben ide tartozik minden "kis halál", valamint a nagy, végleges halál is, és az azt megelőző időskori periódus. A Skorpió gyökerestől átalakul vagy átalakít, ha a körülmények úgy kívánják. Alacsony szinten úgy szívja magába az energiát, mint egy "fekete lyuk," és tele van téveszmékkel, amelyek szinte üldözési mániává fokozódhatnak. Magasabb szintre minősítve viszont megtanulhatja magát leválasztani másokról, és találhat egy belső energiaforrást, ami minden buktatón átsegíti.
Uralkodó égiteste: Mars és Plútó
A jegynek megfelelő ház: 8. ház, a transzformációs energia területe

NYILAS: (Változó tűz, pozitív, november 22 - december 21.) Míg a Skorpió általában a (tiltott) mélységek felé törekszik, a Nyilas tekintete mindig a magasba szegeződik. Messzire lövi ki a nyilát, azaz a távoli, szinte elérhetetlen célok érdeklik. Az a feladata, hogy lelkesedjen és lelkesítsen. A természetben ő a fény, amely az év legrövidebb napja után kivezet a télből, az emberi életben pedig az érett felnőttkornak felel meg, az értékrend kialakulásának. Érdekli minden, aminek megismerésével, megtanulásával gazdagíthatja, alátámaszthatja filozófiáját. Mások túl idealisztikus és abszolút gondolkodásúnak tartják. Alacsony szinten a Nyilas csak a saját igazságát fogadja el kizárólagosnak (akkor is, ha valójában nem hisz benne), de elméleteit kipróbálatlanul hagyja, magasabb szinten viszont nyitottá válhat mások igazságára is, és csak az életszerű elméleteket viszi tovább.
Uralkodó égiteste: Jupiter
A jegynek megfelelő ház: 9. ház, az elméleti energia területe

BAK: (Kardinális föld, negatív, december 22 - január 20.) A Nyilas után következő Baknál a hangzatos eszmékből törvények lesznek. Azért tartják a legszigorúbb és legkomolyabb jegynek, mert fegyelmezett, törvénytisztelő, elszánt, kitartó és megbízható. Pontosan tudja, hogy mi a célja, és milyen út vezet oda, és ehhez minden körülmények között tartja magát. A természetben ez a jegy képviseli a kemény, hideg telet, amikor minden élettelennek tűnik. Az emberi életben a középkorú periódusnak felel meg, a számvetés időszakának, amikor már tekintélyt lehet elérni. Lényegesnek tartja a szabályokat és hierarchiát, illetve a társadalom rendjéhez való alkalmazkodást. Ennek fényében az embereket és a dolgokat is a "hasznosságuk" alapján ítéli meg.Alacsony szinten kemény és érzéketlen mások iránt, magasabb szinten viszont ugyanezzel a kitartással mások törekvéseit is képes lehet támogatni és megvalósítani.
Uralkodó égiteste: Szaturnusz
A jegynek megfelelő ház: X. ház, a feladat-energia területe

VÍZÖNTŐ: (Szilárd levegő, pozitív, január 21 - február 19.) A Vízöntő sokszor a Bak ellentétének tűnik: felrúgja a szabályokat, és csak a saját reformjait tartja követhetőnek. Zseniális ötletei és meglátásai támadhatnak. Mániája az utópia, vagyis a forradalmi, jövőbe mutató dolgok népszerűsítése, illetve a másoktól való különbözés. A természetben a farsangi időszak köthető hozzá, az emberi életben pedig a 49-55 éves kor közötti időszak, amikor az embernek kezdenie kell valamit hirtelen jött függetlenségével, miután a gyerekei már kirepültek a fészekből. A Vízöntőnek nagyon fontos a barátság, mert lángelméjével mindig a közösség életét akarja megreformálni. Ugyanakkor annyira magának való és öntörvényű, hogy igazából nem is tudja, mire van másoknak szükségük. Alacsony szinten mindent felrúg, és elégedetlensége miatt bélyegeket aggat az emberekre, magasabb szinten viszont valódi közösséget hozhat létre, amiért áldozatokra is képes.
Uralkodó égiteste: Szaturnusz és Uránusz
A jegynek megfelelő ház: 11. ház, a közösségi energia területe

HALAK: (Változó víz, negatív, február 20 - március 20.) A Vízöntőhöz hasonlóan a Halak is független jegy, ám ő a földi világtól akar független lenni. Szabad átjárása van a spirituális szférákba, ezért nem is él egyértelműen a földön. Sodródik a sorssal, és kaméleonként alkalmazkodik az éppen adott környezethez. Fogalmai: az egység és a határok feloldása. A Halak a felebaráti szeretet, az önfeláldozás és az őskereszténység jelképe is. A természetben ez a böjti időszak, a termésért bemutatott áldozatok ideje, az emberi életben pedig a korai időskor, a transzcendens világ felé fordulás. Ezt a jegyet elképesztő intuíciója segíti előre az életben. Teljes mértékben rá tud hangolódni másokra, sőt mások keresztjeit is hajlamos a saját vállára venni. Sokszor egyáltalán nem tud elhatárolódni a külső benyomásoktól, ezért a negatív hatásokat is szivacsként issza magába. Alacsony szinten retteg a valóságtól és az élettől, magasabb szinten az "egyetemes misztikus egység" és az önzetlenség képviselője.
Uralkodó égiteste: Jupiter és Neptunusz
A jegynek megfelelő ház: 12. ház, a spirituális energia területe