Lelkivilágunk lakói

Az aszcendensek

Mint az már a tengelyeknél kiderült, az aszcendens az alapvető életenergiánkról és az egónkról ad felvilágosítást. Jung ezt personának nevezi, ami az automatikusan felvett maszk, azaz szerep az anyagi világban (ego). Megmutatja, milyen életstratégiákkal küzdünk a túlélésért, és hogyan tudunk leghatékonyabban, ösztönösen érvényesülni az anyagi világban. Spirituális szempontból egyfajta múltbeli hordalék, amely visszahúzó erő lehet, amennyiben nem sikerül hasznos eszközként alkalmaznunk életutunk során.


KOS: Hatalmas megvalósító, harci jellegű energia jellemző a szülöttre, ami azért kell, hogy céljait a lehető legrövidebb úton és egyenesen elérhesse. Ezért kezdeményező, nem fél a versengéstől, a megmérettetéstől sem, sőt valósággal szomjazza a harcot. Nemcsak magáért, hanem jó esetben másokért is képes küzdeni. Szélsőséges formában (mint rossz karmikus örökség) hatalmas romboló-újrakezdő energia lakozik benne, ami bármikor kitörhet, és az illető akaratlanul is tör-zúz, mielőtt gondolkodna. Ösztönösen győzni akar, nem viseli el a veszteséget vagy a kompromisszumokat. Ezeknek az embereknek az a legnehezebb feladatuk, hogy megtanuljanak a másikra figyelni, felelősséget vállaljanak a saját tetteikért, és türelemmel kivárják, amíg a dolgoknak elérkezik a maguk ideje.

BIKA: A Bika ASC-ű ember általában nyugodt és kedélyes. Mesterien tudja élvezni az életet, mert fogékonyabb a testi örömökre, mint mások. Úgy tűnik, mintha nem lenne gondja az önértékeléssel, pedig pontosan ennek megerősítésére igyekszik fokozni az anyagi biztonságát. Gyűjti a kincseket, sőt hajlamos ezekkel mérni és meghatározni magát. Leginkább otthonos környezetben, családi körben érzi jól magát, ahol biztosítva van számára minden, ami szemének-szájának ingere. A biztonságra nagyon kényes, rosszul tűri, ha valami szokatlan dolog feldúlja a nyugalmát. Az életet testi és érzéki oldalról közelíti meg. Alaposan megfontolja, mielőtt cselekszik, illetve csak akkor tesz bármi is, ha már halaszthatatlanná válik. Élete legnehezebb tanulnivalója az engedés és elengedés művészete.

IKREK: Az Ikrek ASC-ű ember nagyon nyitott, érdeklődő, sőt kíváncsi és cserfes. Holtig tanul, bár tudása általában megmarad a hétköznapok szintjén. Neki az a feladata, hogy tájékozódjon, kapcsolatot teremtsen és közvetítsen. Mozgékony, és egyszerre több dolgot is tud csinálni. Állandó mozgékonyság fortyog benne, ami nem hagyja nyugodni. Legszívesebben mindenbe belekotnyeleskedne, és retteg az unalomtól, ezért ahol unalmat szimatol, onnan kétségbeesetten menekül. Problematikája, hogy ugyan folyton nyüzsög, de mindenhol csak látszólag van jelen. Lelke mélyén van egy mélységes belső űr, egy tartalom nélküli semlegesség, amivel nem akar szembesülni. Pozitív vonása, hogy nem ragadja el a kétségbeesés, mert igazából mindent félvállról vesz. Ezért rendszerint hamar talpra áll. Mivel létét számára a mozgás igazolja, ezért nehéz megtanulnia, hogy csendet teremtsen maga körül, és alaposabban figyeljen másokra.

RÁK: Ez a gondoskodás és a gondoskodásra vágyás jegye, ezért a szülött vagy mások életében játssza el a tyúkanyót, vagy gyermekded viselkedéssel éri el, hogy mások gyámolítsák. Létfontosságú éreznie - vagy kierőszakolnia - hogy szükség legyen rá. Kevés igazán mély kapcsolata van, néha kifejezetten zárt ember. Belterjes életet él, de akiket szeret, azokhoz eltéphetetlen kötelékekkel ragaszkodik. Vég-telenül érzékeny és sebezhető. Mindent bántásnak vesz, és örökre megjegyez. Rendszerint olyan környezetet és kapcsolatokat keres magának, amely megvédi a kegyetlen külvilágtól. Az ilyen embernek a család, a szerelem, és a mély barátság jelenti a páncélt sérülékeny bensője körül, így ezekért a kapcsolatokért mindent megtesz, és mindenáron meg akarja tartani őket. Az a legnehezebb tanulnivalója, hogy önálló erőből, felelősségteljesen éljen; röviden felnőtté váljon.

OROSZLÁN: Az Oroszlán mindig feltűnést kelt, mert van egy veleszületett nemesi tartása, ami miatt felnéznek rá. Sokszor nyertes típusnak is tartják, de ennek titka az, hogy eleve csak olyan helyzetekbe megy bele, amikből győztesen kerülhet ki. Ez az ASC azt követeli a szülöttől, hogy emelkedjen ki a környezetéből, és vívjon ki elismerést. Ösztönösen arra sarkallja az embert, hogy csodálatot vívjon ki, már pusztán a lényével - vagyis a hatalomért és elismerésért szinte semmit se kelljen tennie. Van egy olyan mély belső érzése, hogy ő a legjobb, ezért neki mindenből a legjobb jár. Szeret a társaság középpontja lenni, és mások is keresik a közelségét, mert egy mélyről fakadó melegséget áraszt (Nap), de igazából nincs szüksége senkire, legfeljebb rajongókra. LeNehéz tanulnivalója a szerénység.

SZŰZ: A Szűz aszcendenssel született személy nagyon kényes az olyan kategóriákra, mint a jó/rossz, tiszta/tisztátalan, egészséges/káros stb. Rögtön kiszúr mindent, ami az általa elképzelt tökéletességbe nem fér bele. Mivel a lelke mélyén tudja, hogy ő sem felel meg a saját tökéletességének, bűntudat és kisebbrendűségi érzés gyötörheti - ami aztán ezerféle formában tör felszínre, például mások bírálásában. A precizitást igénylő vizsgálódó, ellenőrző feladatokhoz, a számokhoz és a rendszerezéshez van érzéke. A legapróbb részletekig el tudja mélyíteni az ismereteit, remek tehetsége van a számokhoz, a logikához és az adatokhoz. Ösztönösen kielemez mindent és mindenkit, a világ jelenségeit skatulyákba rendezi, és folytonosan elemzi, mert csak így érzi magát biztonságban. Igyekszik kizárni az életéből a káros dolgokat, ami gyakran sikerül is neki. Nehéz megtanulnia az őszinte szembenézést a valósággal, és nehéz meglátnia, hogy a tökéletesség csak az ő illúziója.

MÉRLEG: A Mérleget diplomatikus, alkalmazkodó, udvarias és bájos jegynek tartják, mert veleszületett képessége, hogy rengeteg különböző elvárásnak meg tud felelni. Folyton-folyvást azon kapja magát, hogy elismerésre vagy bókra vadászik. Mintha az egész környező világ tükrökből állna, amikben viszontlátja magát - és ő nem akar negatív képet látni magáról, még akkor sem, ha a megfelelési kényszer rengeteg energiáját felemészti. Mivel mindig a tükörképei foglalkoztatják, énközpontúnak és nárcisztikusnak tűnhet. Rendkívüli módon függ a társától és általában a külvilágtól, egymagában szinte képtelen meghatározni saját magát. Ezért még a feltűnősködésre is hajlamos. Egyénisége ingatag lábakon áll; határozatlan, önállótlan, megalkuvó. Sokszor életfeladatának érzi, hogy lényével kiegyensúlyozzon valamit, de ez végletes formában túlzott megalkuvást jelent. Először fel kéne vállalnia saját magát, hogy rálelhessen saját mértékére.

SKORPIÓ: Ez az egyik legbátrabb jegy: kutatóként és nyomozóként néz szembe a veszélyekkel, sok mindenbe bele mer fogni, és mindent ki mer mondani. Számára nincs langyos középút, mert ő mindenben a szélsőségek embere. Vonzza az emberi lélek és a sors összes rejtelme, főleg a titkok, a tabuk és az egyéb tiltott dolgok. Az ilyen ember csak végletekben tud gondolkodni, ösztönösen irtózik mindentől, ami langyos vagy átlagos. Neki semmi sem jó úgy, ahogy van. Legszívesebben az egész világot a saját képére formálná, és ehhez meg vannak a maga szélsőséges eszközei is. Gyakran a fekete mágus álarcát ölti magára, és erős vonzalmat mutat élet-halál kérdések iránt. Számára a titok csalétek; ha kell, élve boncolja fel a másikat. Féltékeny és bosszúálló, védekezésképpen is támad. Szuggesztív kisugárzását és lelki hatalmát latba vetve könnyen manipulálhatja az embereket. Nehéz feladat lehatárolódnia másokról, és saját energiaforrást keresnie.

NYILAS: A Nyilas ASC legfontosabb és legnagyszerűbb ajándéka a lelkesedés. Az ilyen ember még nagyon idős korában is úgy kel fel, hogy egy újabb cél lelkesíti. Nyitott a világ iránt, sok különböző kultúrát és elméletet megismer. Alkalmas arra, hogy másoknak is célokat jelöljön ki, visszaadja az élet értelmébe vetett hitüket. Lelke legmélyéből fakadó elpusztíthatatlan optimizmusa másokat is magával ragad, még akkor is, ha valójában csak idealista illúzió, és semmi köze a gyakorlati élethez. Szívesen kovácsol nagy terveket, de rendszerint elvárja, hogy mások valósítsák meg őket, mert a gyakorlati lépések fárasztják. Fennhéjázó, azt hiszi, mindig neki van igaza, ezért nem bírja a kritikát, viszont előszeretettel ítélkezik mások felett. Nehéz megtanulnia az elmélyülést, és nehezen veszi rá magát, hogy elméleteit a gyakorlatban is kipróbálja, vállalva ennek minden következményét.

BAK: A Bak ASC-ű embert nevezik öreg léleknek, mert már a kisugárzása is azt sugallja: én olyan sok tapasztalatot gyűjtöttem be, és olyan sok mindent végigcsináltam már, hogy nem érhet meglepetés. A legmegbízhatóbb és legfelelősségteljesebb jegy, a legszigorúbb tanító. Ő a nagy feladatok elvégzésére alkalmas ember, aki a legkegyetlenebb körülmények között is kitart, és így megmássza a legmagasabb hegyet is. Az életet feladatok és kötelességek sorozatának tekinti, ám legnagyobb céljait is eléri. Mélyről fakadó, keserű bölcsességgel irányíthat másokat az útjukon, de könnyen vészmadárrá változhat, és elveszítheti az életörömét. Számára nem biztonságos, ha kimutatja érzelmeit, ezért fukarkodik velük. Lelkileg zárkózott és hűvös - néha olyan, mintha nem is lennének érzelmei, legalábbis nem tudja kifejezni őket. Nehéz tanulnivalói: az ellazulás és az elfogadás.

VÍZÖNTŐ: A Vízöntő ASC-ű emberben általában ott vibrál valami belső nyugtalanság. Ez az energia szüntelenül azt üzeni a mélyből: Lázadj! Az ilyen szülött mindig a szokatlant, az újat keresi, és folyton valami különleges dologgal akarja felhívni magára a figyelmet. Ha egyedül nem sikerül, egy közösség keretein belül száll szembe a világgal. Érdeklik a társadalmi kérdések, és mivel ösztönösen emberbarát, igyekszik jobbítani a világot. Zseniális ötletei támadhatnak. Amúgy is alapvetően közösségi gondolkodású, örökké barátokat keres magának, de ritkán mélyül el ezekben a kapcsolatokban, mert ahhoz túlzottan is öntörvényű. Nem hétköznapi jelenség, szívesen aggat magára extravagáns, bohókás holmikat. Legszívesebben az egész környezetét rendhagyóvá tenné. A barátság csak egy álca, valójában nagyon is emberpróbáló feladat számára a másokra-hangolódás.

HALAK: A Halak ASC-ű szülött mindig úgy érzi, hogy nem erre a bolygóra kellett volna születnie, mert az igazi hazája valahol máshol van. Ő a lelki és égi szférákban érzi magát igazán otthon, és ezekkel igyekszik megismertetni a többi embert is. Mesterien hangolódik rá másokra, szinte eggyé olvad velük. A környezetébe is kaméleonként simul bele, valódi motivációit általában homály fedi. Az emberi élet terhei túlzottan súlyosak számára, ezért tele van félelemmel, visszahúzódó, gyáva és gyámoltalan. Hajlamos a könnyebbik megoldást, a kibúvót keresni, és nem ritkán megtévesztő. A valóság elől jobb esetben egy ártalmatlanabb álomvilágba, a művészetbe, a spiritualitásba vagy a gyógyításba menekül - rosszabb esetben viszont teljesen eltávolodik a valóságtól, és valamilyen szenvedély rabja lesz, vagy hagyja, hogy téveszmék vagy csalók kábítsák el. Nehéz szeretetteljesen elfogadnia a valóságot, valamint megtanulnia a gyakorlatiasságot és az összpontosítást.


(Az aszcendenssel szinte egyformán fontosnak számít az I. házba bezárt jegy is, illetve az, aminek java része az I. házban található. Ugyancsak árnyalja az ASC jellegzetességeit a rajta lévő vagy az I. házban álló összes égitest is.)