Lelkivilágunk lakói

A házkapcsolatok

Mint azt a horoszkópábrán láthatjuk, a külső tárcsán helyezkednek el az állatövi jegyek szimbólumai, a belső tárcsán pedig a - különböző méretű - házak. Az I. ház, amely az ASC-nél kezdődik, az Ikrek jegy közepébe mutat. Ez azt jelenti, hogy az I. ház csúcsa az Ikrek jegyébe mutat. Utána következik a 2. ház, amelynek csúcsa a Rák jegybe mutat, de a 3. ház is Rákban kezdődik. A IV. ház csúcsa, vagyis az IC tengely, már az Oroszlánba esik. Az óramutató járásával ellentétes irányban tehát minden házról meg tudjuk mondani, hogy a csúcsa milyen jegybe mutat. Ez a jegy a ház jelentéstartalmát még tovább színezi az adott jegy jellemzői szerint. Pl. ha a 2. ház csúcsa a Rákba mutat, az értékekhez érzelmi alapon viszonyul a szülött.Nemcsak az a jegy számít, amelybe a ház csúcsa mutat. Léteznek úgynevezett bezárt jegyek is, vagyis olyanok, amelyek valamelyik házban teljesen benne foglaltatnak A bezárt jegy szinte ugyanakkora jelentőségű, mint a házcsúcs jegye. (Nézzük meg például Sztella 3. és 9. házát, amelyek magukba foglalják a Vízöntő, illetve az Oroszlán jegyeket.)

Mint a tengelyekről szóló részben már láttuk, minden jegyhez tartozik egy vagy két uralkodó bolygó. Ezek a bolygók ugyanazokat az analógiákat képviselik, amiket az adott állatövi jegy.Például a Kos uralkodó bolygója egyértelműen a Mars, de a Skorpiónak két uralkodó bolygója is van: a Mars (a régebbi, a fontosabb) és a Plútó (az újabb). Ezzel a gondolatmenettel továbbhaladva: minden háznak is van uralkodó bolygója, aszerint, hogy a csúcsa milyen jegybe mutat. Ennek a jegynek az uralkodója az illető ház ura. A házak urai viszont bárhol elhelyezkedhetnek az ábrán belül, és mind házbeli, mind jegybeli helyzetük, mind fényszögeik nagyon fontosak. Az adott ház szoros kapcsolatba kerülhet egy vagy több másik házzal aszerint, hogy hol helyezkednek el az uralkodó bolygói. Mintahoroszkópunkban például a IV. ház kapcsolatba kerül a 11. házzal, mert az Oroszlánba mutat a csúcsa, annak uralkodója pedig (a Nap) a 11. házban van.

Az uralt ház jellege erőteljesen átszínezi azt a házat, ahol uralkodó bolygója áll. Úgyis mondhatnánk, hogy a képére alakítja az illető életterületet. Mint tudjuk, az I. ház például Kos-témákat képvisel (attól függetlenül, hogy kinél milyen jegybe mutat), vagyis tartalmai a Kos jegyhez és a Mars bolygóhoz köthetők. Ez azt jelenti, hogy ha a 9. házban van az ura (mint Sztellánál), akkor a 9. ház telítődik a harcias, marsikus vonásokkal. Vagyis Sztella egyéni érdekei (I. ház) határozzák meg a világról alkotott képét, és meg kell küzdenie az eszmékért, amikben hisz. Ha fordítva lenne, akkor a külvilág törvényei és eszméi alakítanák az ő egyéniségét.

A bezárt jegyek (azaz az egy házban teljesen benne foglalt jegyek) uralkodó bolygói is házúrnak számítanak, csak épp másodlagos uralkodónak.

A házakat tehát a fentiek szerint bonyolult kapcsolatrendszer köti össze, amit a házkapcsolatok témakörének nevezünk. Ennek a rendszernek a részletes elemzése egy külön könyv anyagát képezhetné, de a lényeget röviden összefoglalhatjuk: ha valamelyik ház ura egy másik házban áll, az illető életterületet abban a házban próbáljuk megélni.


Nézzük részletesebben, hogy az egyes házak esetében ez mit jelenthet.

Az I. ház ura egy másik házban: (Vagyis az ASC urának, a születési uralkodónak az elhelyezkedése a horoszkópban.) Az az életterület, ahol az I. ház uralkodó bolygója áll, alapvető és meghatározó hatással van az egyéniségünkre és a testi énünkre. Ezen a területen akarjuk magunkat leginkább érvényesíteni, itt juttatjuk leginkább kifejezésre az egónkat, viszont általában függő viszonyba kerülünk attól a sorsterülettől vagy tényezőtől, ahova az I. ház ura került. Nem tudunk az adott sorsterülettől függetlenül létezni, cselekedni, nem tudjuk tőle függetlenül meghatározni magunkat. Az ego ösztönös késztetései ugyanakkor átszínezik az adott életterületet is, vagyis elszántságunkban hajlamosak vagyunk nem figyelembe venni a másik ház működésének törvényszerűségeit. Ilyenkor a sors mindig valami olyan eseményt hoz be az életünkbe, ami jelentős átalakulással új irányt szab akaratunknak.

Pl. Sztella I. házának urai (Mars és Plútó) a 9. házban. Sztella egója összeütközésbe kerül a 9. ház által hordozott törvényszerűségekkel, amelyeknek részben alárendelődik, és úgy érzi, ezek összenyomják, szinte létét akadályozzák, illetve ezeket próbálja önkényesen kezelve figyelmen kívül hagyni, és ily módon az elfogadott normákon kívül létezni. A sors rendre olyan helyzetekbe hozza, ahol - bár ellenére van - alkalmazkodnia kell.


A 2. ház ura egy másik házban: Az a sorsterület, ahova a 2. ház ura kerül, meghatározó hatást gyakorol a biztonságérzetünkre, az anyagi helyzetünkre, és arra a képességünkre, hogy élvezzük az életet. Itt éljük ki birtoklási vágyunkat, és gyűjtögetők lehetünk. Ezáltal jobban ellenállunk a változásoknak, bezárkózunk, és makacsul ragaszkodunk az illető ház által képviselt dolgokhoz. Előfordulhat, hogy ez a ház jelzi a pénzszerzési lehetőségeinket is.

Pl. Sztella 2. házának ura, a Jupiter, benne áll a 2. házban. Különösen felerősödik ennek az életterületnek a je-lentősége. Nagyon kötődik a biztonsághoz és az anyagi jóléthez, miközben ennek túlzásait megtapasztalva a csömör is eltöltheti, és el is tékozolhatja javait.


A 3. ház ura egy másik házban: Ez azt a területet mutatja, ahonnan információt szerzünk, ahol szívesen kommunikálunk és lépünk kapcsolatba másokkal, és ami leginkább vonzza az érdeklődésünket. Innen érkezik a legtöbb olyan impulzus, ami mozgásra, változtatásra, esetleg költözésre ösztönöz. Valamilyen jellegű tanítást vagy kereskedést is végezhetünk ott.

Pl. Sztella 3. házának két ura van, két különböző területen. (A Szaturnusz a házcsúcs jegye, a Bak miatt, az Uránusz a bezárt Vízöntő jegy miatt.) A Szaturnusz a 9. házban azt jelzi, hogy ezen a területen, vagyis az életszemlélet, a törvények és eszmék kialakításának terén kell leginkább változtatni. Olyan új impulzusokat és információkat hoz be erre a területre, amelyek segítenek más (új) nézőpontból megvizsgálni e terület jellemzőit. A másik úr, az Uránusz a 8. ház csúcsán áll. Ez a bolygó-állás a 8. ház által képviselt mélységek és fájdalmas örökségek feldolgozásában segíti Sztellát. Mivel a 8. ház a társak anyagi helyzetét is jelzi, ezért hozzájárul a külső anyagi források helyes kezeléséhez is.

A IV. ház ura egy másik házban: Valódi otthonunk az a terület, ahová a IV. ház ura kerül. Itt kaphatjuk meg azt a gyámolítást és melegséget, amire vágyunk. Ennek a háznak az eszköztárából rendezzük be életünk meghitt óráit. Apánkhoz, családi gyökereinkhez is ezen keresztül kapcsolódunk.

Pl. Sztella IV. házának is két ura van (mivel a Halak jegyében kezdődik, aminek régi ura a Jupiter, új a Neptunusz). A 2. házban álló Jupiter azt mutatja, hogy otthonosan érzi magát az anyagi biztonság világában. Apjával kapcsolatosan is sokszor felmerül a pénz szerepe életében (bár nem mindig kedvező formában). A Neptunusz a 11. házban képviseli a IV. ház hatását. Választott családjával, melyben a barátok és a jóakarók fontos szere-pet játszanak, gyakran illuzórikus közös otthont teremt (Neptun-Halak), és hasonló érzések kísérhetik az öntörvényűségben is.


Az 5. ház ura egy másik házban: Az a ház, ahol az 5. ház ura van, azt a sorsterületet jelzi, ahol a szülött a spontán életörömöt, a kreatív játékosságot, a szerelmet és a gyerekekkel való foglalkozást megéli. Innen származnak azok a dolgok, amik a sikerhez vezethetik az egyént, ugyanakkor ide űzhetik a vágyai is.

Pl. Sztella 5. házának ura a Mars a 9. házban. A kreatív életöröm ismét a törvények házának árnyékában próbál kibontakozni, de ezt a többi horoszkópelem erősen megnehezíti. Sokkal inkább a 9. ház tudálékos és életidegen ideológiái jutnak kifejezésre a spontán szórakozás helyett. Néhol ugyanakkor a játékos világfelfogás segíthet az elméletek könnyedebb képviseletében és a gyereknevelésben.


A 6. ház ura egy másik házban: Annak a kötelesség- és felelősségtudatnak a kialakulását, amit a 6. ház szolgálatszerű munkavégzése során ki kell fejlesztenünk, azon a területen alkalmazzuk, ahol a 6. ház ura áll. Lehet, hogy onnan származnak a szülött munkalehetőségei, de az uralkodó háza befolyásolhatja az egészségi állapotot és a gyógyulási képességet is. A veleszületett kritikusság itt tör a felszínre, ám ugyanakkor ezen a területen érvényesülhet legjobban az alkalmazkodási képesség és az alázat is.

Pl. Sztella 6. házának az ura az 5. házban található (Vénusz). Ebből kifolyólag mindig alázatos gondoskodással vette körbe gyermekét, bár a feszült fényszögek miatt ezt nem volt könnyű megvalósítania. Sokszor szívesen elmenekült volna a rá nehezedő monotonitás és felelősségtudat elől. Ilyenkor gyakran tört elő túlzott kritikai szemléletmódja. Szerelmi életében is szerepet játszik a megfelelési kényszer, és nehezen engedi át magát a spontán életörömnek.


A VII. ház ura egy másik házban: A társunk döntő szerepet játszik azon az életterületen, ahol a VII. ház ura áll. A párkapcsolat alakítja ezt a házat, annak van alárendelve. Végül is a szófordulat magáért beszél: a másik (VII. ház) uralja azt a sorsterületet, ahova az uralkodó bolygója került. Ezen a területen fokozottan vágyunk egy társra vagy egy jó együttműködésre, sőt adott esetben nem is tudunk létezni nélküle. Ezen a területen hajlandóak vagyunk alkalmazkodni, és meglátni magunkat a külvilág által feltartott tükörben.

Pl. Sztella VII. házának ura szintén a Vénusz az 5. házban. Sztella párkapcsolatai gyakran meghatározó szerepet töltöttek be a gyereknevelés kérdéseiben. A társ jellemvonásai erősen meghatározták a fiához való viszonyulását és nevelési stratégiáit. Ezek gyakran nehezen gyógyuló sebeket ejtettek gyermekén. Szerelmi életében hajlamos volt alárendelni magát a másik elvárásainak, de ezt a magatartást sohasem bírta sokáig, és szélsőségesen kitört a másik fennhatósága alól. A társ ilyen vagy olyan módon a saját sikeréhez vezető úton is irányítgatta.


A 8. ház ura egy másik házban: Ahol a 8. ház ura áll, az az életterület élet-halál kérdéssé, létfontosságúvá válik számunkra. A tudatalatti feszültségek és a sorsunkat alapvetően átalakító tényezők azon a sorsterületen törhetnek felszínre, ahova a 8. ház ura került. Itt úgy érezzük, hogy a legkisebb könnyelműségünknek is végzetes következményei lehetnek. Megrögzöttségeink, szenvedélyeink és halott ideáink is azon a területen érvényesülhetnek a legerősebben, ahol a 8. ház ura áll.

Pl. Sztella 8. házának ura a 3. házban van (Merkúr). A kommunikáció és a testvérkapcsolat témája mindig is élet-halál kérdés volt számára. Nagy mélységek és fontos lelki tartalmak jutottak kifejezésre a testvérével való kapcsolatban, illetve a kommunikáció életében betöltött szerepében. A szavainak komoly súlya van, és a túlzott felelősségérzet vezet néha oda, hogy a közléskényszer és a némaság váltogatják egymást életében.


A 9. ház ura egy másik házban: Ott alkalmazzuk leginkább az általunk kialakított világnézetet és értékrendet, ahol a 9. ház ura áll. Itt tesszük próbára elméletben kialakított meggyőződésünket (a fényszögektől függő sikerrel). Az a terület befolyásolja leginkább világnézetünk, meggyőződéseink és értékrendünk alakulását, ahol a 9. ház ura áll. Itt ismerjük fel a ránk vonatkozó törvényszerűségeket, innen erednek a legnagyobb céljaink és ideáink. Ezen a téren használjuk fel magasabb rendű képzettségünket, viszont itt mindent hajlamosak vagyunk megideologizálni.

Pl. Sztella esetében a 9. háznak két ura van (Rákban kezdődik, és az Oroszlán a közbezárt jegy). A Hold az I. házban, kiemelt helyzetben (az ASC-en) egyéniségét határozza meg az ideológiák tükrében. Gyakran olyannyira azonosul az elméleti síkkal, hogy hajlamos elveszíteni önmagát, valósággal megfeledkezik saját valódi szándé-kairól, és szószólója lesz egy ideológiának. A Nap a IV. házban jelzi, hogy otthoni kapcsolatait és lelki gyökereit mindig is meghatározták a különböző filozófiák, emiatt nem valódi érzelmi kapcsolatok, hanem elméleti síkon létező elvárások szőtték át a családi életet.


A X. ház ura egy másik házban: Azt a sorsterületet, ahova a X. ház ura került, nagyon komolyan vesszük, felelősségteljesen viszonyulunk hozzá, szigorú elvárásokat és nagy feladatokat szabunk meg itt magunknak. Úgy éljük meg, hogy életcélunk elérésében, karrierünk elmozdításában nagy szerepe van, ezért ezen a területen magasra tesszük a mércét magunkkal szemben.

Pl. Sztella X. házának ura, a Merkúr, a 3. házban található. Sztella esetében az önmegvalósítás a kommunikáció terén megy végbe, és önkibontakoztatásában testvére is sokat segít neki. A pályafutása során is gyakran konkrét támogatást kapott a testvérétől, és élethivatása szellemi és fizikai szinten is az emberekkel való kapcsolattartással (3. ház) áll összefüggésben.


A 11. ház ura egy másik házban: Vágyainkat és saját törvényeinket azon a területen éljük ki leginkább, ahol a 11. ház ura áll. Baráti hangot ütünk meg itt másokkal, nyughatatlanok vagyunk, és mindig meg akarjuk reformálni a világot.

Pl. Sztella 11. házának ura az 5. házban van. Önállóságának csíráit és szárnypróbálgatásait az 5. ház területén, azaz gyermekének nevelésében és szerelmi életében próbálta megvalósítani. Ennek kimenetele sokszor bizonytalan volt, és nem mindig nyújtotta számára a felszabadultság érzését, de sokban hozzájárult személyiségének fejlődéséhez.


A 12. ház ura más házakban: Az önkéntes elzártság, alázat és misztikus egységélmény megtapasztalására az a terület nyújt lehetőséget, ahol a 12. ház ura áll. Ebben a házban kell áldozatot hoznunk, viszont itt van a legnagyobb esélyünk arra, hogy megnyíljunk a spirituális szférák irányába.

Pl. Sztella 12. házának urai, a Mars és a Plútó, a 9. házban állnak. A nagy célok, eszmék és törvények terheltsége miatt Sztellának sok alázatra van szüksége, hogy a problémáival szembenézzen, és felvállalja az ezzel kapcsolatos feladatokat. Ezt gyakran úgy éli meg, hogy teljesíthetetlen elvárásokkal sújtja a sors. De amennyiben önös akaratát feladva őszintén megnyílik a feladatnak, a spiritualitás területe a legmagasabb rendű beteljesülést hozza el számára. Gyakran elzártságban is foglalkoznia kell a 9. házban felvetődő kérdésekkel, mert csak az elmélyült gondolkodás hozhatja meg számára a megoldást.