Lelkivilágunk lakói

A házak rendszere és jelentése

Az asztrológiai házak életterületeket (sorsterületeket) jelölnek. Az égitestek mutatják meg, hogy MI nyilvánul meg bennünk és az életünkben, a jegyek mutatják meg, hogy HOGYAN, és a házak fejezik ki, hogy MELYIK TERÜLETEN. Ahol egy égitest található a horoszkópunkban, azon a területen éljük meg leginkább a planéta által képviselt tulajdonságunkat, képességünket.A római számmal jelölt ún. sarokházak (ezek a kardinális jegyeknek felelnek meg) bevezetnek egy-egy témát, vagyis NEGYEDET. A sarokházak után mindig egy követő ház és egy hanyatló ház jön. A negyedek a létezés dimenziói.

Az életenergiát jelképező I. sarokház vezeti be a TEST/EGO NEGYEDÉT. Utána az anyagi energia következik a 2. házban, majd a negyedet a 3. ház, vagyis az intellektuális energia zár be (hanyatló ház).

A IV. ház is sarokház, amely bevezeti a LÉLEK NEGYEDÉT. Míg a IV. ház az érzelmi energiáról árulkodik, addig a követő 5. ház az életörömről és kreativitásról, a hanyatló 6. ház pedig a hétköznapi, gyakorlati energiáról.

A VII. ház a SZELLEM NEGYEDÉNEK a kapuja. Erre a területre sorolunk mindent, ami "kívülről jön be" az életünkbe (akkor is, ha valaminek a feltűnő hiányáról van szó), és így sorsként, üzenetként éljük meg. Ilyen a párkapcsolat, a tranzakció (VII. ház), az utána következő elmélyülés és sorsszerű átalakulás (8. ház), majd az új célok megjelenése (9. ház).

Utoljára következik a TÖRVÉNY NEGYEDE, ahol magasabb törvényszerűségeknek vagyunk alárendelve. A X. számú sarokházban önmagunkat kell csiszolnunk a társadalom szabályai szerint, a 11-essel jelölt követő házban a közösségi törvényekkel kell kezdenünk valamit, és végül az utolsó hanyatló házban (12.) vissza kell vonulnunk az egónkkal, és áldozatot kell vállalnunk.


Nem mindig egyértelmű, hogy melyik bolygó melyik házba tartozik, mert minden háznak van egy hatósugara, mintha képlékeny lenne a határa. A sarokházak, vagyis azok, amelyek a tengelyeknél kezdődnek, öt fokkal hatnak vissza az előző házba - azaz ha egy bolygó a 12. ház utolsó öt fokának valamelyikén áll, akkor már az I. házba soroljuk. Ha nem sarokházakról van szó, ez a hatósugár 3°. Vagyis az 5. ház előtt 2 fokkal álló bolygó már az 5. házba csúszik át.


Az I. ház: az ego háza
Az I. ház vezeti be a test negyedét. A kardinális tűz jegy, a Kos rendelhető hozzá, a planéták közül pedig a Mars. Ez a nagyra nőtt én, az egyéni érvényesülés területe. Amilyen jegybe esik az I. ház csúcsa, úgy jelenik meg a szülött a világban, illetve úgy érvényesíti magát az anyagi világban. Rendelkezésre álló alapvető életenergiánkat mutatja, illetve a fizikai világban születésünk óta megnyilvánuló túlélési stratégiánkat. Így kezdeményezünk, ez a cselekvéseink fő hajtóereje - ezért is szokták a kisugárzással azonosítani. Ez az erő úgy veszi körül az embert, mint egy burok. Az itt képződő energiák nyomban kisülésre törekszenek. A dilemma ugyanaz, mint a Kos esetében: építően vagy rombolóan használjuk fel ezt a tomboló energiát?
Kulcsszavai: életenergia, a testi én, akarat, ego, önérvényesítés, túlélési stratégiák, célratörés, vállalkozó szellem, kezdeményező és megvalósító képesség, megjelenés, testi adottságok, fizikai tevékenység, sport, potencia, veleszületett betegségek.

A 2. ház: a javak háza
A 2. ház a szilárd, föld elemű Bika princípiumnak felel meg, így erőteljesen anyagi és birtoklás-irányultságú. Minden erre a területre tartozik, ami a szülöttnek kincset, javat jelent, legyen szó akár testi/tárgyi, lelki, szellemi javakról vagy kapcsolatokról. Ami itt van, azzal mérjük magunkat is. Ez testi biztonságérzetünk alapja, ezzel gyökerezünk meg az anyagi világban. Információt ad a fizikai energiánkról is. A házcsúcs jegye és az itt élő figurák minőségei (és fényszögei) árulkodnak arról, hogy a szülött csak mohó hörcsögként gyűjtögeti-e a javakat, vagy élvezni is tudja őket. A kincsek és a képességek arra valók, hogy építő módon gazdálkodjunk velük, de mindkettőt el lehet herdálni, vagy meg lehet rekeszteni.
Kulcsszavai: anyagi energia, testi/lelki/szellemi javak, értékek, önértékelés, biztonság, megőrzés, ragaszkodás, anyagi érzék, anyagi helyzet, gyűjtögetés, élvezet, tehetség, a pénzkeresés eszközei és módja, a tárgyakhoz való viszony, szociális háttér.

A 3. ház: az értelem háza
A 3. ház a rikkancs természetű, változó levegő jegyhez, az Ikrekhez tartozik, és a Merkúr a bolygója. Ez az intellektus és a közvetlen környezet területe. Ide tartozik a kapcsolatteremtési készség, az érdeklődés, illetve az összes intellektuális és kommunikációs képességünk. Ez a ház mutatja a mozgást, a közlekedést, a kisiskolás kori hatásokat (mert ide az alsóbbrendű tanulmányok tartoznak) és a testvérekkel való viszonyt. Akinek hangsúlyos ez a háza, szembetalálhatja magát azzal a dilemmával, hogy könnyen teremtett kapcsolatai kinövik-e egy pletykakör kereteit.
Kulcsszavai: gyakorlati és mentális energia, közvetlen környezet, önkifejezés, intellektus, mentalitás, érzékelés, tájékozódás, közvetítés, kommunikáció, kapcsolatteremtés, logika, érzékszervek, tanulás, tanítás, közlekedés, rövid utazások, üzleti érzék, kereskedelem, mozgás, mozgékonyság, változtatási képesség, rokonság, testvérek.

A IV. ház: az érzelem és család háza
Akárcsak a hozzá tartozó jegy, a kardinális víz Rák (és a Hold), ez a ház is a lelkivilágot, az érzelmi alaphozzáállást jelöli. Megmutatja érzelmi-lelki gyökereinket, az elsődleges és másodlagos családi környezetünket (vagyis az általunk alapított otthont is). Megmutatja azokat a közegeket és témákat, amelyben lelkileg biztonságban érezzük magunkat, és jelzi a gondoskodásról alkotott fogalmainkat is. Mivel a gyermekkorunkra emlékeztet, idős korunkban is ilyen környezetet igyekszünk teremteni magunknak. Ez a ház az apa háza is. Ha horoszkópunkban kiemelten szerepel ez a ház, sorsunk komoly feladatokkal állíthat szembe minket az otthontól való elszakadással vagy a benne való kiteljesedéssel kapcsolatban. Innen indulunk életutunkra, és a X. ház (MC) princípiumának megélése után ide térünk vissza.
Kulcsszavak: érzelmi energia, a lelki én, lelkivilág, hangulatvilág, származás, család, otthon, érzelmi biztonság, mély kötődéssel járó kapcsolatok, az életfa gyökere, gyerekkor, múlt, hagyomány, öröklött betegségek, jó közérzet, az élet kezdete és alkonya, az apa.

Az 5. ház: az öröm és teremtés háza
Ennek a háznak az analógiájához a Nap és a szilárd tűz jellegű Oroszlán jegy tartozik. Ez a legbüszkébb, legarisztokratikusabb és legjátékosabb jegy, így a ház témái is az életünknek ilyen területeit jelölik. Ide tartozik az életöröm, a játék és a kreativitás, ez mutatja az elköteleződés nélküli flörtöket. Ez a szabadon megélt vágyak háza is, amely megmutatja a szerelemhez és szexualitáshoz való viszonyt. Ez a gyermekek és a belső gyermek háza. Azok az emberek, akiknek hangsúlyos az 5. házuk, úgy érezhetik, hogy nekik mindig győzniük kell, és nekik minden jár (hatalom, uralom, nagyravágyás, gőg). Elkényelmesedhetnek, a játékszenvedélyek vagy a luxus rabjaivá válhatnak, vagy szembetalálhatják magukat a léhaság, tékozlás kérdéskörével.
Kulcsszavak: életöröm-energia, vágyak, sugárzó teremtőerő, egocentrikusság, alkotás, kreativitás, játék, flört, szerelem, szexualitás, kockáztatás, vállalkozás, uralkodás, dominancia, nyílt hatalom, sikeréhség, dicsőségre vágyás, a luxus iránti vágy, játékszenvedély, gyerek, a belső gyermek.

A 6. ház: a rutin, a beilleszkedés háza
A 6. házhoz a változó-föld Szűz princípium és a Merkúr társítható. Ez a szolgalelkű, alkalmazkodó, gyakorlatias analógia. Itt nem az egyéni szükségletekről van szó, a másoké és a társadalomé fontosabb. Az ember alárendelődik, és fel kell vállalnia a hétköznapi, monoton rutint. A beilleszkedés azt jelenti, hogy el kell fogadnunk: csupán fogaskerekek vagyunk a gépezetben. Felelősséget kell vállalnunk az egészségünkért és a munkánkért, sőt másokért is - sőt itt valójában másokat kell szolgálnunk. A dilemma a 6. háznál is ugyanaz, mint a Szűznél: ha valóban az a szülött a sorsa, hogy a hétköznapi, aprólékos feladatokkal és az okos alkalmazkodással törődjön, nem szabad folyton zsörtölődnie a sorsa és a világ folyása miatt.
Kulcsszavak: hétköznapi energia, rutin, alárendelődés, szolgálat, alkalmazkodás, szükségszerűség, beilleszkedés, munka, egészség, szokások, módszerek, kötelesség, felelősség mások iránt, racionalitás, elemző és kritikus gondolkodás, alkalmazott tudás, problémázás, aggodalmaskodás, szerzett és pszichoszomatikus bajok.

A VII. ház: a párkapcsolat és a külvilág háza
A VII. házhoz kapcsolódik a kardinális levegő Mérleg-princípium (és a Mérleg Vénusz). Ez a ház ad információt a kapcsolati énünkről. Ide tartozik minden, amit a külvilágból fogadunk be, és ami kiegészít minket. Ez az egyenrangú társulások háza: a munkatársak, a párunk - akikkel együtt kell működnünk, akikhez alkalmazkodnunk kell. Közös a teherviselés, egyformák a jogok és kötelességek. Nem véletlen hogy mit vonzunk be az életünkbe, mert a kintről belépő emberek és dolgok üzenetet hordoznak. Az itt lévő tartalmakat eleinte másokhoz kötjük, és csak életünk második felében jövünk rá, hogy valamely eltemetett tulajdonságunkat ássák ki - egy eldobott részünket, amit újra be kell építenünk a személyiségünkbe.
Kulcsszavak: kapcsolati energia, a kapcsolati én, társ, a külvilág, kívülről jövő tartalmak és visszajelzések, a minket kiegészítő dolgok, beépítendő tulajdonságok, együttműködés, kompromisszum, megfelelés, visszatükröződés, alkalmazkodás, házasság, munkakapcsolat, jogi társulások, jogi perek, nyílt konfliktusok, ellenségek.

A 8. ház: a sors, az átalakulás háza
Ehhez az analógia-láncolathoz a szilárd víz Skorpió és a Plútó tartozik. Ez az élet-halál háza. Itt vannak az élet rejtett okai, a tudatalatti tartalmak, a mély lelki folyamatok és a határélmények. Itt jelennek meg az elfojtott, letagadott, eltemetett dolgok. Akinél ez a ház hangsúlyos, folyton a saját képére akarja formálni a világot, mert soha nem tud elégedett lenni vele. (Szinte óhajtó módban él.) A formáláshoz drasztikus eszközei vannak: lelki hatalom, provokáció, manipuláció, függőség. A világot viszont általában nem lehet büntetlenül alakítgatni. A feltáruló szélsőségek miatt a szülött földrengető átalakulásokat élhet meg, de óriási, ősi energiák állnak rendelkezésére az újjászületéshez (ami néha halálközeli állapotok megéléséből származik). Tőle függ, hogy mindezt veszteségként, csapásként éli meg, vagy képes a dolgokat átminősíteni. A ház másik jelentése az anyagiakhoz kapcsolódik: mások pénze, a párunk pénze, örökségek.
Kulcsszavak: transzformációs energia, az árnyék, mélységek és szélsőségek, az élet rejtett okai, eltemetett titkok, tabuk, elvetett és mégis kívánatos dolgok, le- és megtagadott késztetések, a világ átalakításának kényszere, határélmények, sorsszerű események, nyereségek és veszteségek, szexualitás, halott ideák, mások pénze, örökségek, műtétek, halál és újjászületés.

A 9. ház: az eszmék háza
Ez a ház a változó tűz Nyilas princípiumhoz, és a Jupiter analógiához köthető. Megmutatja nagy elméleteinket, belső törvényeinket, buzgó elképzeléseinket. Ide tartoznak a fel-sőfokú tanulmányok, az utazás, a különféle filozófiák. Feltérképezzük a világot, megtanuljuk és begyakoroljuk a szabályokat és (erkölcsi) törvényszerűségeket. A külső szabályoknak egy idő után belső elvárássá kell válniuk, és fel kell vállalnunk őket mások előtt is, hogy példát mutassunk, és lelkesítsük őket. Akinek hangsúlyos ez a háza, folyton a világképét tágítja és értelmezi. Jól felépített, de idealisztikus világnézetet alakít ki. A gyakorlati életben és a hétköznapokban viszont vigyáznia kell, nehogy beletörjön a foga a túl nagy falatokba. Aki mindig az ég felé fordul, annak fontos tudatosítania a hétköznapi életében is, amit elméletben már tud - különben csak elszenvedi a sorsát.
Kulcsszavak: elméleti energia, filozófia és világkép, eszmék, jog, törvény, erkölcs, ideák, idealizmus, az élet értelme, szintetizáló gondolkodás, célkijelölés, utazások, az igazság és hit keresése, felsőfokú tanulmányok, magasabb képzettség, önképzés, második házasság, unokák.

A X. ház: a hivatás, életcél háza
Ennek a háznak az analógiája a kardinális föld Bak jegynek és a Szaturnusznak felel meg. Ide tartozik minden, amit teljesítmények által létrehozunk magunkból, és felmutatunk a külvilágnak. Ez az a ház, amelynek teljes megélése és megvalósítása nélkül elégtelennek érezzük földi tartózkodásunkat. Szemben áll a gyökerünk házával, a IV. házzal: ez az életfa koronája, a szellemi én, a szabályok szerinti élet. Általában a hivatás házának szokták nevezni, de ez nem feltétlenül jelent karriert. Lehet, hogy valaki egészen más téren találja meg az élete értelmét. Mindenesetre itt találjuk a nagy feladatokat, a társadalmi szerepünket és a kötelességünket. Ezen a helyen csak a kemény munka árán szerzett rangnak és sikernek van értéke. Ha nem vállaljuk fel a kijelölt feladatokat, a sors kényszerít rá minket, hogy a terheket a vállunkra vegyük. Szemben van az apa házával, vagyis az anyáról ad információt.
Kulcsszavak: feladat-energia, a szellemi én, önkibontakoztatás, életcél, külső érvényesülés, az életfa koronája, nagy terhek, hivatás, karrier, kitartás, teljesítmény, pozíció, szabályok alkotása, szigorúság, komolyság, felelősség, az anya.

A 11. ház: a közösség és függetlenség háza
A 11. házhoz a szilárd levegő Vízöntő jegy és az Uránusz rendelhető. Ez a terület azt mutatja, hogyan bontakoztatjuk ki magunkat szabadon és öntörvényűen a társadalomban, a világ jobbítása és a közösség érdekében. A közösségre úgy tekintünk, mint egyéni vágyaink beteljesítőjére. Itt hajlamosak vagyunk felrúgni mindazt a szabályrendszert, amit a 9. és X. ház képvisel; egyedi, tomboló kreativitásunkat és nyughatatlanságunkat kiterjesztjük a közösségre, és eközben szövetségeseket találunk. A szabadságot, egyenlőséget és testvériséget szimbolizáló Uránusz analógia legnagyobb problémája a túlzottan öntörvényűség. Akinek domináns a 11. háza, a különbségek túlhangsúlyozása révén szétzilálhatja a közösséget, és saját maga is teljesen elszigetelődhet. Így nem jöhet létre valódi közösségi szellem, és a szülött maga is elmagányosodott, meg nem értett különc lesz.
Kulcsszavak: közösségi energia, az öntörvényűség és a társadalmi szerepvállalás dilemmája, egyéniségünkből fakadó, sajátságos vágyaink és elképzeléseink háza, mások segítségével megvalósult célok, egyedülállóság, függetlenség, lázadás, reform, különcködés, elszigetelődés, nyughatatlanság, állandó igény a változásra, humánus eszmék, tolerancia, barátok, pártfogók.

A 12. ház: a transzcendens ház
Az utolsó házhoz a változó víz jegy, a Halak rendelhető, a bolygók közül pedig a Neptunusz. Ami itt van, az felülemelkedik az anyagi világ törvényein, és elrugaszkodik a gyakorlati élettől. A 12. házban lakozó elemeket elzárjuk a világ elől, és kizárólag egy olyan élethelyzet mozgósíthatja őket, amelynek megoldásához önfeláldozás és a misztikus tartalmak támogatása szükséges. Ez az elzártság és a titkok háza: minden ide tartozik, amit nem szeretnénk felfedni a külvilág előtt, vagy amivel mi magunk sem vagyunk igazán tisztában. Sokszor le is mondunk arról, ami itt van, ezért csak másoktól kaphatjuk vissza. Ha valakinél túl hangsúlyos ez a ház, passzívvá és gyámoltalanná válhat, léthazugságokba vagy szenvedélybetegségekbe menekülhet, esetleg sok helyet tölthet egy zárt intézményben. Viszont ebben a belső magányban fedezhetjük fel a világ spirituális titkait, és megnyílhatunk az egyéb dimenziók felé.
Kulcsszavak: spirituális energia, visszavonulás, elrugaszkodás a fizikai világtól, zárt körben végzett munka, titkos tevékenységek és kapcsolatok, önfeláldozás, áldozat, lemondás, passzivitás, összeolvadás, azonosulás, egység, empátia, segítségnyújtás, álom, ösztönös hit, menekülés, önkéntes vagy kényszerű elzárkózás, vizsgák, krónikus betegségek.