Lelkivilágunk lakói

A Fekete Hold a házakban

Fekete Hold az I. házban:
A párkapcsolatban: A Fekete Hold hatására a szülött itt kizárja magát az egész kapcsolatból, jóformán nem is vár senkire. Kapcsolat nélkül viszont a Fekete Holdnak sincs megnyilvánulási lehetősége. Az I. házas Fekete Hold azt az illúziót kelti a vár gazdájában, hogy létezik egy párja, mélyen a lelkivilágában. Olyasféle, mint egy védőangyal, aki az oltalom érzését nyújtja, és azt az ábrándot erősíti, hogy a szülött partner nélkül sem egyedülálló. Egy ilyen lényhez azonban hús-vér emberek nem érhetnek fel. A szülött inkább azzal áltatja magát, hogy egymagában, komolyabb emberi kapcsolatok nélkül is teljes, kétnemű (androgün) életet élhet. Az igazi emberi világgal való összeütközései ébresztik rá arra, hogy egyedül van.
Az anya-gyermek viszonyban: A gyermek úgy látja anyját, hogy annak igazából nincsen rá szüksége. Mintha mindig el lenne foglalva egy képzeletbeli gyerekkel. Hamar függetlenné válnak egymástól, de magányosak maradnak.

Fekete Hold a 2. házban:
A párkapcsolatban: A szülött úgy érzi, a kapcsolatteremtés lehetősége halmozottan áll rendelkezésére, és így számolatlanul gyűjtheti viszonyait a saját kincstárába. Anélkül, hogy megtanulná megtartani és elmélyíteni a viszonyait, folyton továbblép, és új élményeket keres. Önkényes birtoklási kényszere van, ami nem akadályozza meg az állandó keresésben. Ez a külvilág szemében a teljes megbízhatatlanság benyomását szüli, és kifordítja mindazt, amit a 2. ház szimbolizál. A megbízhatatlanság gyökere a Fekete Hold állatövi jegyében keresendő.
Az anya-gyermek viszonyban: Az anya szinte bármelyik gyermeket elfogadná saját magáénak, és vagyontárgyként begyűjti őket. Mélyebben egyikkel sem kíván foglalkozni.

Fekete Hold a 3. házban:
A párkapcsolatban: Ha a Fekete Hold a 3. házban van, a kapcsolatteremtés és a kommunikáció annyira sűrű és heves, hogy az illető legszívesebben kimenekülne a saját életéből. A vég nélküli (általában felszínes) megnyilvánulási kényszer nemcsak a saját gondolatainak közlésére, hanem mások gondola-tainak közvetítésére is sarkall, ami végül önkényes méreteket ölthet. Ha a szülött elérkezik tűrőképessége határára, vagy elhallgat, és ingerülten elutasít minden kommunikációt és kapcsolatfelvételt, vagy utat enged a meglévő kapcsolatok elmélyítésének. Sokszor érzi úgy, hogy az őrület környékezi.
Az anya-gyermek viszonyban: Ez a kapcsolat is szinte kizárólag a beszélgetésre szorítkozik, érzelmileg rendkívül felszínes. Remekül elcsevegnek egymással, csak az érzelmeiket hagyják ki.

Fekete Hold a IV. házban:
A párkapcsolatban: Miközben a szülött a család elfogadására, a mély érzelmekre, a lelki békére és a valahova tartozásra vágyik, viselkedése és a rá aggatott szégyenbélyeg folytán inkább a fekete bárány szerepét ölti magára. A család kiveti magából, aminek rendszerint az az előzménye, hogy önként tagadtatta ki magát. Végül az esetek többségében az otthontalanság és gyökértelenség érzése vezet el a Fekete Hold természetének felismeréséhez és a megoldáshoz.
Az anya-gyermek viszonyban: Az érzelmek zaklatott túlhangsúlyozása és a biztonságérzet miatt kialakuló lelki függőség szélsőséges reakciókat vált ki. Az anya zsarnokká válhat, a gyerek lázadóvá.

Fekete Hold az 5. házban:
A párkapcsolatban: A szülött ennek a házhelyzetnek a hatására kizárja magát a kapcsolat legörömtelibb, legjátékosabb időszakából, a flörtből és a bontakozó viszony kellemes közérzetéből. A kreatív, kedélyes időszak helyett az örömtelenséget éli meg, ezért legszívesebben ki is hagyná ezt a szakaszt. Lefojtja magában az örömöket, önbüntető magatartással reagál, és ezzel egy időben a társát is bünteti. Csak akkor engedi meg magának a játékot és az örömöket, amikor a feladatait már elvégezte - aztán rádöbben, hogy akkor sem képes rá. El kell fogadnia a sors által felkínált örömforrásokat, és el kell hessegetnie magától az olyan érzéseket, hogy nem érdemli meg.
Az anya-gyermek viszonyban: Az anya viselkedéséből hiányzik minden játékosság, ezért a gyermek sem meri magát szabadon és örömmel telve kifejezni. Visszahúzódó és gátlásos lesz.

Fekete Hold a 6. házban:
A párkapcsolatban: A 6. ház az együttélés munkával és kötelességekkel teli szakaszát jelenti, ahol meg kell tanulnunk másokért is felelősséget vállalni. A szülött számára terhes a házimunka (és a munka általában), és tele van kudarcélményekkel ezen a téren. Amint megérzi, hogy számítanak rá, begörcsöl. Hiába vágyik arra, hogy képes legyen felelősséget vállalni másokért, és mások is megtegyék ezt érte. A szülött magára marad, nem számíthat senkire, de őrá sem számítanak. A kapcsolataiban nincs feladat, így nincs megtartó erő sem, és nem adódik meg a helytállás lehetősége.
Az anya-gyermek viszonyban: Nehéz életkörülmények között nő fel a gyermek, az anya nem vállal érte felelősséget, és nem gondozza megfelelően, ezért benne sem alakul ki a felelősségérzet.

Fekete Hold a VII. házban:
A párkapcsolatban: A szülött minden kapcsolatát hosszú távra tervezi, és mindegyikhez úgy áll hozzá, mintha az egyetlen és végleges lenne. Mindenbe abszolút érzéssel veti bele magát, de nem engedi el az előző kapcsolatait sem. Életének ezen része tele van elvarratlan szálakkal, és neheztelő, boldogtalan, féltékeny társakkal. Mindenkivel házasodni akar, számára a tudat fontos, hogy hány emberrel élhetne együtt. A szakításnak nem látja értelmét, mert számára egyik kapcsolat elmélyítése nem zárja ki a másik elmélyítését. A tartós párkapcsolat eszménye ilyenkor csak a másik fél számára kötelező.
Az anya-gyermek viszonyban: Az anya valószínűleg forróvérű, nagytermészetű asszony, akinek több férfivel is van viszonya. A gyermek elvész a pótpapák között.

Fekete Hold a 8. házban:
A párkapcsolatban: Ez a Lilith a mélység kutatásának torz formájára biztat: a szülött tébolyodva veti bele magát az ösztönök világába, a szexualitást is végletesen éli meg, akár még perverz is lehet. A kéjérzés olyan, akár a kis halál, csakhogy a saját tudatalattinkhoz, titkainkhoz és eltemetett lelki tartalmainkhoz nem ilyen módon kéne a hozzáférést keresni. A szülött rögeszmésen kötődik a szexualitás legszélsőségesebb pillanataihoz, mert azt hiszi, hogy így juthat közelebb az élet misztériumához. Az örök, eredménytelen keresés felemésztheti, elégetheti fizikai energiáit, és másokat is tönkretesz.
Az anya-gyermek viszonyban: A gyermekben korán kialakul az Ödipusz-komplexus, és elfojtott nemi vágyat is érezhet a saját anyja iránt, ami később párkapcsolataira is rányomja a bélyegét. Esetleg az anya is kétértelműen viselkedik a gyerekével, beavatja szexuális életének részleteibe.

Fekete Hold a 9. házban:
A párkapcsolatban: A szülött állandóan az élet igazságait és az abszolút érvényű bölcsességeket kutatja kapcsolataiban. Vakbuzgó elképzeléseket gyárt, és kitartását az ideológiák kipróbálásának vágya motiválja. Gyakran párkapcsolatba is csak azért megy bele, hogy tanuljon a másik nemről, és általánosítsa nézeteit. Önkényes tanulmányutaknak tekinti a kapcsolatokat, ahol saját fejlődése a lényeg, és nem a szeretet. Elméleteken rágódik, és közben életidegenné válik. Elérhetetlen célokat tűz ki a kapcsolat számára, a partner bevonása nélkül. A társa soha nem ér fel az elvárásaihoz.
Az anya-gyermek viszonyban: Az anya egy filozófus természetű személy, vagy egy világutazó, esetleg egy álmodozó, aki álmainak nyomába ered - egy biztos: érzelmileg a gyerek számára elérhetetlen.

Fekete Hold a X. házban:
A párkapcsolatban: A szülöttnek erős az igénye arra, hogy a párkapcsolatban és a társadalomban egyaránt elfogadják, de mindeközben nem hajlandó megalkudni és a normákat elfogadni. Ha alkalmazkodik, az elfogadásért feladja saját személyiségét, és ez számára olyan, mint a halál. Ha ellenben nem hajlandó alkalmazkodni, kívül reked, elmagányosodik, és nem számíthat elismerésre, legfeljebb saját magától. Mindkét út megéléséhez rendkívüli szívósság és céltudatosság áll rendelkezésére, de igazából az arany középutat kéne megtalálnia az öntörvényűség és az alkalmazkodás között.
Az anya-gyermek viszonyban: A gyerek egyszerre küzd a megfelelési kényszerrel, amit a kötelességek teljesítése jelent, és a belső szabadságvággyal, ami saját, különc utakra ösztönzi.

Fekete Hold a 11. házban:
A párkapcsolatban: A 11. házban álló Fekete Hold a kapcsolatnak azt a fázisát jelképezi, amikor még nem dőlt el, hogy barátság vagy szerelem lesz-e egy találkozásból. Akinél a Lilith itt rendezkedett be, igazából soha nem is lesz képes különbséget tenni szerelem és barátság között, és ez a kettős jelleg mindig is meghatározza majd viszonyait. Nem látja tisztán, miben van benne, és mit várnak el tőle, ezért általában az ellenkezőjét teszi. A külvilág sem tudja eldönteni, mik a szándékai, ezért mások sem tudnak vele mit kezdeni. Szabadság iránti vágya arra ösztönzi, hogy mindig hagyjon magának egy kiskaput, amin keresztül bármely kapcsolatból kimenekülhet.
Az anya-gyermek viszonyban: A két fél kapcsolata a barátsághoz hasonló. Az anya mindig független marad a gyermekétől, hiszen valódi közösségi szellem él benne, és mindenki a testvére. A gyerek kapcsolatai ennek hatására szintén megmaradnak az érzelmileg felszínes haverság szintjén.

Fekete Hold a 12. házban:
A párkapcsolatban: Ez a terület jelképezi a kapcsolat illegalitását, elrejtett részeit. A kapcsolatot a titkok tartják mozgásban, viszont ennek túlhajtása vezet a megsemmisüléshez is. A szülött az érzelmi elköteleződést csak illegálisan tudja megélni, deklarált kapcsolatokban nem képes kiteljesedni. Így képtelenné válik őszinte kapcsolatokra, ezért saját magát is becsapja. A titkos viszonyban nem a szeretet motiválja, hanem az izgalom, a lelepleződés lehetőségének feszültsége. Ha már nem titok, nincs több motiváló erő.
Az anya-gyermek viszonyban: A gyermek talán illegális, tiltott kapcsolatból születik, vagy egész létét el kell titkolni a család, a közösség elől. Ezt a mintát viszi tovább, és nehezen teremt legális kapcsolatokat, normális családot.


Ha többre kíváncsi a Fekete Holddal kapcsolatban, keresse Birtalan Eszter: Lilith, istennő vagy démon? című könyvét (Tuan Kiadó, 2009)!