Főoldal > Hírek
Hírek, aktualitások, események, blog, érdekességek, segédletek a KaSztella használatához.

Alapfogalmak: égtájak és negyedek
2016.05.19. 13:21:53 
Sokat elárul rólunk az, hogy Várunknak melyik területén csoportosulnak a figuráink - vagyis horoszkópunk melyik részére összpontosul a legtöbb energia. Ebből kiderül például, hogy mennyire vagyunk kifelé vagy befelé fordulók, mennyire irányítjuk mi magunk a sorsunkat, és mennyire vagyunk kiszolgáltatottak, illetve mennyire élünk a jelenben, a múltban vagy a jövőben.

Kétféle szempontból vizsgálhatjuk meg a születési ábránk alapvető dinamikáját: az égtájak és a negyedek szerinti felosztásban. Bár látszólag mindkét módszer négy részre osztja fel a horoszkópot, a számítással kapott eredmények nem mindig ugyanazok lesznek. Példaként Jennifer Aniston képletét fogjuk használni (1969.02.11., 22.22., Los Angeles), ahol megmutatkozik a különbség. Az égtájak alapján ugyanis úgy tűnhet, hogy saját szájíze szerint, öntörvényűen rendezi a sorsát, a negyedek alapján viszont már sokkal érzékenyebbnek és tehetetlenebbnek bizonyul.Mindkét számításhoz szükség van egy pontozási rendszerre, hogy kiszámítsuk, melyik terület mennyire hangsúlyos. Az egyszerűség kedvéért most ezt használjuk:
Király (Nap) - 3 pont
Királyné (Hold) - 2 pont
Hírvivő (Merkúr), Udvarhölgy (Vénusz), Hírvivő (Merkúr), Udvarhölgy (Vénusz), Hadvezér (Mars), Főpap (Jupiter), Öreg Király (Szaturnusz), Bolond (Uránusz), Szellem (Neptunusz), Varázsló (Plútó), Démon (Fekete Hold Lilith) - 1 pont


Rendkívül fontos, hogy a tengelyek előtt 5 fokon belül álló égitestek már a következő házba számítanak! Tehát ha az aszcendens előtt 5 fokon belül áll a Nap, az már az I. házba kerül át, ez által az első negyedbe, az északi féltekére. Ha az MC előtt áll 5 fokon belül a Hold, azt már a X. házba számítjuk, vagyis a keleti féltekére!


ÉGTÁJAK SZERINT:A vízszintes tengely (ASC-DC) alatti részt ÉSZAKI (VAGY ÉJSZAKAI) FÉLTEKÉNEK nevezzük. Ez a befelé áramló energiák területe, az introvertált oldal, amelyben a sorsesemények befelé, a lélekre hatnak. A tengely feletti rész a DÉLI (VAGY NAPPALI) FÉLTEKE, az extravertált oldal, ahol az energiák belőlünk áramlanak kifelé, és a külvilágra hatnak.A függőleges tengelytől (MC-IC) balra esik a KELETI OLDAL, az "én" oldala, jobbra pedig a NYUGATI OLDAL, a "te", a külvilág oldala. Az "én" oldal túlsúlya esetén mi magunk tudunk sokkal nagyobb szerepet játszani a sorsunk alakulásában, rendszerint kontrollálni tudjuk, ami velünk történik, míg a "te" oldal dominanciája esetén mások irányítják a sorsunkat, és sokszor a külvilághoz igazodunk, csak sodródunk az eseményekkel.Ha mindkét tengelyt figyelembe vesszük, akkor négy égtájra oszlik az ábra:
Az ASC és az IC közötti rész lesz az ÉSZAKKELETI NEGYED. Itt a belülről jövő energia befelé hat, vagyis amit teszünk, az saját magunkra és a saját életünkre lesz hatással. "Önkormányzó" típusok vagyunk, önmagunk főnökeiként éljük az életünket, akkor történnek velünk dolgok, ha mi kezdeményezzük, és ha nem érjük el a céljainkat, az is általában a saját kudarcunk, a saját felelősségünk, és nem a külvilágé. Ezért önmenedzselő vagy önpusztító negyednek is nevezhetjük.
Az IC és a DC közötti terület az ÉSZAKNYUGATI NEGYED, ahol az energiák kívülről áramlanak belénk, és ott is maradnak, be tudjuk építeni őket, hatnak ránk és alakítanak minket. Ezért ez a tanuló negyed, a másoktól megtanult minták jellemzők, amelyek a saját mintáinkká válnak. Jellemzően magunkban és magunknak őrizzük őket, legfeljebb a családban adjuk tovább.
A DC és az MC közötti rész a DÉLNYUGATI NEGYED egy olyan speciális rész, ahol az energiák kívülről jönnek, hiszen a déli féltekéhez tartozik, viszont nem hatnak ránk mélyen, nem építjük be őket, hanem kifelé is áramlanak. Egyszerűen résztvevők vagyunk, az események hatnak az életünkre, aztán elengedjük őket. Részei vagyunk a sorseseményeknek, de főleg másokra hatnak, mi inkább afféle közvetítő közegek vagyunk.
Az MC és az ASC közötti terület a DÉLKELETI NEGYED azokat a belülről jövő energiákat jelzik, amelyek a külvilágba áramlanak ki, és kifelé hatnak. Ezért ezt tanító negyednek nevezzük. Olyan dolgokat hozunk létre, amelyekből mások tanulnak. Mi irányítjuk az eseményeket, de mások hasznosítják a tapasztalatokat. Nincs szükségünk külső inspirációra a továbblépéshez.


>>>Nézzük, mi a helyzet Jennifer Anistonnál!
A keleti térfélen a következő égitestek találhatók: Hold, Neptunusz, Mars, Jupiter, Uránusz, Plútó és Lilith (5 fokon belül az MC-n!), vagyis itt a fenti pontértékek szerint itt összesen 8 pontja van.
A nyugati térfélen ezek állnak: Merkúr, Nap, Vénusz, Szaturnusz, ami összesen 6 pont.
Az északi féltekén ezeket találjuk: Mars, Neptunusz, Hold, Merkúr, Nap, Vénusz, ez 9 pont.
A déli féltekén a következők állnak: Szaturnusz (5 fokon belül a DC előtt!), Lilith, Plútó, Uránusz és Jupiter. Ez összesen 5 pont.

Ha összevetjük a kettőt, az északi és a keleti égtájak lesznek a leghangsúlyosabbak, vagyis ebből az északkelet jön ki győztesen. Ez az önmenedzselő vagy önpusztító negyed, ahol javarészt tőle magától függnek a sorsesemények.


NEGYEDEK SZERINT:

Itt egyszerűen csak a tengelyek közötti "szeleteket" kell megnézni.Az ASC és az IC között van az I. NEGYED, amely az I., 2. és 3. házból áll. Ez az EGO, az önérvényesítés negyede, erősen maszkulin jellegű és kezdeményező, sőt akár harcos jellegű terület, és jellemzően testi és anyagi irányultságú.
Az IC és a DC között van a II. NEGYED, amely a IV., 5. és 6. házból áll. Ez a lélek, az érzelmek és a MÚLT negyede, ahol jellemzően visszafelé tekintünk és tanulunk a sorsunkból. A családból vesszük a mintát és a példát, erős az otthon és a gyerekkor hatása.
A DC és az MC közötti terület a III. NEGYED, amely a VII., 8. és 9. házból áll. Ez az ALKALMAZKODÁS, az alárendelődés, a passzivitás negyede, amely sokszor megmaradt szellemi síkon. Ha sok bolygó csoportosul ide, jellemző a másokhoz csapódás, az irányítottság és a passzivitás a sorssal szemben. Gyakran negatív hozzáállás jellemző a tehetetlenség érzése miatt.
Az MC és az ASC közötti negyed a IV. NEGYED, amely a X., 11. és 12. házból áll. Ez a sors és a törvény negyede, ahol be tudunk illeszkedni a rendszerbe, sőt hatni tudunk rá. Figyelmünk főleg a JÖVŐRE irányul, kitartóan űzzük céljainkat, akár az optimizmus, akár a pesszimizmus vezérel minket.


>>>Nézzük Jennifer példáját!
Az I. negyedben van a Mars, a Neptunusz és a Hold, ami összesen 4 pont.
A II. negyedben van a Merkúr, a Nap és a Vénusz, ami összesen 5 pont.
A III. negyedben van a Szaturnusz, ami 1 pont.
A IV. negyedben van a Lilith, a Plútó, az Uránusz és a Jupiter, ami összesen megint 4 pont.

Ebből láthatjuk, hogy a negyedek szerint más terület lesz hangsúlyos, mint az égtájak szerint! Ez nem mindenkinél van így, gyakran mindkét számítással ugyanazt a negyedet fogjuk a leghangsúlyosabbnak találni, főleg ha már első pillantásra is valamelyik területen összpontosul a legtöbb figura/bolygó. De akadnak emberek, akiknél a két számítás eredménye eltér, és ez sok tanulsággal szolgálhat számukra.
Míg az égtájaknál az északkelet (önmenedzselő/önpusztító) volt a domináns, a negyedek közül a II. emelkedik ki, a múlt negyede vagy a tanuló negyed. Vagyis akármennyire karakán személyiség, a kívülről érkező események és más emberek jobban befolyásolják a sorsát, mint amennyire saját maga képes. Amit vele tettek mások, amit tehetetlenül kellett elszenvednie, jobban hat a személyiségfejlődésére, mint amit ő maga kezdeményez és tesz. Ezekből a "sorscsapásokból" kénytelen tanulni, emlékeit bezárni és feldolgozni, majd tapasztalatait beépíteni a személyiségébe.